Choose your language:
  • You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR-blogg /
  • HR-direktør i et tech-selskap der alle 250 ansatte er like opptatte av HR som deg. Må jo være drømmejobben!

HR-direktør i et tech-selskap der alle 250 ansatte er like opptatte av HR som deg. Må jo være drømmejobben!

avtarjasserCatalystOne er nå på jakt etter en ny VP of HR - eller HR-direktør, på godt norsk. Vi er daglig i kontakt med mange organisasjoner som er i ferd med å bygge opp en moderne HR-funksjon, digitalisere prosesser og løfte HR til å ta en mer strategisk rolle, så hva ser vi egentlig etter når vi selv skal fylle en slik viktig rolle? Jeg har tatt en prat med vår gründer og administrerende direktør, Avtar Jasser, for å finne ut hva han legger i denne rollen og hvilke HR-oppgaver CatalystOne står overfor i tiden fremover.

 

La oss starte med det viktigste først, Avtar, hvorfor er VP of HR en så sentral stilling?

Avtar: Vel, for et selskap som CatalystOne som ikke lever av kortsiktig salg, men av langsiktige, gode kunderelasjoner, er min påstand at HR er ekstra viktig. Fordi gode kundeopplevelser skapes av gode medarbeideropplevelser. Alle våre ansatte påvirker kundenes forhold til CatalystOne, så for å kunne skape gode, langsiktige kundeopplevelser er vi helt avhengig av dyktige, motiverte ansatte. Kort oppsummert; Vårt fokus på å skape en motiverende, utviklende, morsom og spennende arbeidsplass for våre ansatte er rett og slett bra for business. Og det er jo akkurat det denne rollen handler om.

 

Vil du gå så langt som å si at dette er en strategisk viktig rolle?

illu-coSuperHeroes_blogAvtar: I aller høyeste grad! Helt siden vi i 2016 la om giret inn i den vekstreisen som vi er på nå, så har HR vært en naturlig del av ledergruppen. Vi kommer rett og slett ikke til å lykkes med vårt langsiktige mål om å bli Europas foretrukne partner på HCM-software om vi ikke har fokus på våre medarbeidere og jobber aktivt med hva slags arbeidsgiver vi ønsker å være. Og det er dette viktige arbeidet som vår VP of HR skal eie, danne gode forutsetninger for, skape prosesser rundt og aktivt sørge for at til enhver tid er høyt på agendaen. Rett og slett være vår superhelt på HR.

 

Vår visjon om å bli Europas foretrukne partner på HCM-software. Kan du si litt mer om den reisen?

Avtar: CatalystOne ble startet i 2004 og hadde frem til 2016 en stabil vekst der fokus var på utvikling av produktet, organisasjonen og markedet. I 2016 følte vi at både vi og markedet var kommet så langt at vi var klare for et reelt taktskifte. Vi fikk inn en ekstern investor og gikk fra en årlig omsetningsvekst på ca 10-15% til en vekst på mellom 30-40%. Og til tross for Korona-pandemien økte vi verdien av kundeporteføljen vår med nesten 30% fra første halvår 2019 til 2020. Så vi er definitivt på en reise som vi tror kommer til å ta oss inn i nye markeder, og så langt, kan vi si at Korona ikke har satt oss nevneverdig tilbake på den reisen. Tvert imot kan vi se tegn til at digitalisering av HR-funksjonen vil skyte fart på bakgrunn av at mange selskaper har sårt savnet kontroll og oversikt gjennom noen tøffe måneder med store organisasjonsendringer.

 

Hva har et slikt taktskifte gjort med CatalystOne-organisasjonen og hvor står vi nå?

Avtar: Ja, det er jo ikke bare omsetningen som har vokst, det har organisasjonen gjort også. I perioden fra 2016 til i dag har CatalystOne-familien vokst med nesten 300%. Vi har nå ca 250 ansatte fordelt på 6 kontorer i 4 land. Det er jo ikke til å stikke under en stol at en slik vekst er krevende. Vi har gått fra å være et lite selskap med relativt enkel organisasjonsstruktur til å bli en mer moden og utviklet organisasjon. Det har vært stort fokus på å rekruttere inn de riktige menneskene, ivareta kulturen vår og utvikle nye ledere. Det vi trenger nå er å ta en fot i bakken, evaluere arbeidet vi gjør på HR, tilpasse til den organisasjonen vi har blitt og ikke minst forberede oss til den videre veksten. Flere medarbeidere, flere kontor, flere land - kompleksiteten vil bare øke - og vi trenger en VP of HR som liker en utfordring og har lyst til å være med på å bygge dette flotte selskapet vårt videre.

 

CO-GroupPhoto_India18_coverPPT

 

Liker en utfordring, sier du. Er det en av verdiene til CatalystOne?

Avtar: Ha, ha - ja, det kunne det kanskje ha vært, for jeg tror virkelig at de aller fleste CatalystOne'ere motiveres av en god utfordring - for vi ønsker så sterkt å lykkes og forstår at det kreves et stykke arbeid å komme dit. Men verdiene våre er faktisk DART - Dedication, Agility, Results og Trust. Vi har et stort engasjement og dedikasjon for det vi gjør sammen med kundene våre, vi er tilpasningsdyktige og opptatt av å finne gode løsninger, vi er resultatorienterte - både på egne og våre kunders vegne og vi er opptatt av at tillit skaper gode relasjoner både mellom kollegaer og kunder. Og i disse dager vil jeg kanskje løfte frem Agility litt ekstra. Vi innser mer og mer at vi lever i en verden som er, og fortsatt kommer til å være, i stadig endring. Vi kommer kontinuerlig til å stå overfor nye skifter og utfordringer, så det er viktig å kunne trives med å være i stadig utvikling.

 

Helt til slutt; Du vil jo jobbe veldig tett med vår nye VP of HR, hva vil du løfte frem som ekstra viktig?

Avtar: Som jeg sa tidligere, fokus på mennesker er bra for business, så man må ha god forretningssans - i tillegg bør man være oppriktig glad i å jobbe med folk og motiveres av den vekstreisen vi er på - det er noe av det aller viktigste. For med den motivasjonen, kombinert med en verktøykasse av kompetanse og erfaring som gjør at man kan løfte oppgaven, så vil man stå sterkt når utfordringene kommer. Også er det jo ganske fint å vite, at om man har en litt tøff dag på jobben, så har man støtte fra 250 gode kollegaer (og vi blir stadig flere!) som er like opptatt av HR som deg. Og det er jo ganske unikt!

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 01. oktober 2020

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!