Choose your language:

Fra vekst til motstandsdyktighet

resilience-new-growth-blogKorona-krisen har gitt oss alle et avbrudd fra den vante hverdagen. Ting endret seg plutselig for alle  enkeltpersoner, ansatte og bedrifter. Men dette er ikke den eneste store endringen i nyere tid, og det blir heller ikke den siste. Noen endringer skjer sakte, som et generasjonsskifte i arbeidsstyrken, og noen skjer med en fastsatt frist, som GDPR. Felles for disse endringene er at de for bedrifter byr på både utfordringer og muligheter.

Hvorfor robusthet er viktig 

I forretningssammenheng kan motstandsdyktighet, eller robusthet, defineres som et selskaps evne til å tåle påkjenninger, gjenopprette kritiske funksjoner og til slutt blomstre under endrede omstendigheter. Med andre ord, en motstandsdyktig organisasjon er en som raskt kan reagere på og tilpasse seg endringer, uansett omfang, samtidig som den ivaretar sine medarbeidere og eiendeler, og vedlikeholder, omprioriterer eller til og med utvider forretningsdriften. 

Under COVID-19-situasjonen har potensielle svakheter i forsyningskjeder, forretningsmodeller, datakontroll, osv. blitt testet og fått lederes oppmerksomhetMange ledere planlegger å bygge opp selskapet til å bli mer robust, men ikke alle vet hvordan de skal komme i gang. Inntil nylig har ledere fokusert på økonomiske resultater, vekst og ekspansjon. Som et resultat av det har svært få selskaper eksplisitt planlagt, målt og styrt etter graden av motstandsdyktighet. 

Forretningslandskapet blir imidlertid stadig mer omskiftelig og mindre forutsigbart  fra akselerasjonen av den digitale revolusjonen, til en mer sammenkoblet verdensøkonomi, til større spørsmål som sosial endring, utryddelse av arter og klimaendringer.

resilience-new-growth-blog-2

Hvordan bygge en mer motstandsdyktig organisasjon 

Ustabile tider gir muligheter for positive endringer. Dette er ikke det samme som å utnytte en katastrofe. Snarere kan det gi en grunn til å stoppe, gjøre opp status og se på fremtiden med nye øyne - hvordan det enn kan se ut. Du kan for eksempel starte med disse ideene: 

Se etter muligheter: Det er ikke nok å bare redusere risikoen eller prøve å komme seg tilbake til slik alt var før. Tenk i stedet på hvordan du kan utnytte styrker og bruke dine eksisterende ressurser på andre eller nye måter. 

Se fremover: På kort sikt kan det hende at det å reagere på en ny situasjon bare berettiger en taktisk og operativ respons, men en smart og motstandsdyktig organisasjon planlegger også for de nye mulighetene som kan oppstå. 

Grip muligheter: Dette kan være det perfekte tidspunktet for å sette i gang eller akselerere den langsiktige transformasjonen du har gått og tenkt på. 

Gå systematisk til verks: I stabile tider fokuserer bedrifter på å maksimere ytelse og vekst. Men å planlegge for å bygge opp motstandsdyktighet, krever prioritering av gode prosesser og systemer. Snakk med systemfolkene dine (HR og IT, for eksempel) om hvordan de kan støtte din visjon. 

Sørg for å få oversiktDet er alltid avgjørende for ledere å vite hvordan det står til i organisasjonen – hvordan det står til med menneskene  alt fra kompetanse, måloppnåelse og etterfølgerplanlegging til fravær, permisjoner og sykefravær. Disse dataene må være tilgjengelige for de som trenger det, når de trenger det, og det betyr at de må ha tilgang til sikker, pålitelig og godt vedlikeholdt data. 

resilience-new-growth-blog-3

Endring er standarden 

Overalt i disse dager snakker folk om "den nye normalen", men eksisterer det egentlig en ny normal? Vel, det kommer an på hvordan du definerer normalt. Det er ganske mulig at en tilstand av omskiftelighet, snarere enn stabilitet, er det nærmeste vi kommer normalt i fremtiden. 

Hvis vi ser bort fra pandemier, så handler planlegging av motstandskraft mindre om sporadiske justeringer under ekstreme omstendigheter, og mer om å bygge en organisasjon på systemer som støtter og tilpasser seg konstant endring og innovasjon. Styrken i denne tankegangen er at du unngår en stivbent organisasjon og i stedet blir smidig nok til å tåle enhver endring, det være seg markedsbasert, politisk, ekstern eller intern. 

Bevisst, iterativ, trinnvis justering er langt mindre risikabelt enn en enorm engangsjustering.

resilience-new-growth-blog-4

Det er visjonært å planlegge for motstandsdyktighet 

Mens andre fremdeles er fokusert på å administrere og måle måloppnåelse, har du nå muligheten til å få organisasjonen til å skille seg ut og bygge et sterkt fundament for å kunne takle enhver ustabilitet som kan komme din vei. Motstandsdyktighet representerer ikke bare en måte å redusere risiko på, men også en mulighet for kunne skape et konkurransefortrinn for de bedriftene som velger å fokusere på det. 

Gjennom andre halvdel av 2020 vil vi utforske tematikken rundt motstandsdyktighet, tilby opplæring gjennom workshops, blogger og e-bøker med det spesifikke målet å hjelpe deg med å styrke organisasjonen. 

For å komme i gang, last gjerne ned vår nye e-bok, «Hvordan bygge en robust virksomhet for en verden i endringHvordan HR holder organisasjonen din på stø kurs» 

Zoë Harris

Zoë Harris, 18. september 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!