Choose your language:

Hvordan digitalisering kan understøtte HR-avdelingens skiftende rolle

HR-avdelingen har gått gjennom noen store endringer de siste årene. HR handler ikke lenger bare om administrasjon av lønn og goder. Moderne HR-avdelinger spiller nå en nøkkelrolle i utformingen av et selskaps overordnede forretningsstrategi. I dette blogginnlegget skal vi dykke ned i HR-avdelingens voksende ansvarsområder og se nærmere på hvordan digitalisering kan støtte disse nye funksjonene.

HRs-new-role

Tradisjonelt har HR-avdelinger fokusert på de administrative delene av en medarbeiders livssyklus, fra rekruttering til pensjonering. I dag strekker imidlertid kravene til HR seg langt ut over disse oppgavene. HR er nå ansvarlig for å utforme og implementere rekrutteringsstrategier, fremme en positiv arbeidsplasskultur, optimalisere ansattes produktivitet, sikre utviklings- og opplæringsmuligheter og administrere regeletterlevelse og juridiske spørsmål for å sikre at virksomheten er tilpasset til påvirkning fra eksterne faktorer.

Digitalisering og HR-teknologi, ofte referert til som HR Tech, kan i stor grad støtte disse nye funksjonene. Ved å benytte digitale verktøy kan HR-team tiltrekke seg de beste talentene, øke medarbeidertilfredsheten og skape sterke relasjoner som driver virksomhetens vekst.

 

Tilpasset prestasjonsledelse

Et område hvor HR Tech kan ha en betydelig innvirkning er prestasjonsledelse. Med et helhetlig HR-system kan organisasjoner avstemme individuelle resultatindikatorer og mål mot avdelingens og bedriftens mål.

Digitale verktøy muliggjør sporing og måling på ulike nivåer, og holder medarbeidere engasjerte og fokuserte på sitt bidrag til forretningsmålene. I tillegg gir dynamiske ytelsesindikatorer og mulighet for måljustering den smidigheten som trengs for å kunne tilpasse seg endrede prioriteringer.

 

Talentutvikling og personalomsetning

Et annet viktig område som støttes av HR Tech er talentutvikling og personalomsetning. HR-systemer kan gi en sentralisert oversikt over kompetanser på både organisasjons- og individnivå og identifisere kompetansehull og opplæringsbehov.

Integrerte læringsløsninger gjør utdannings- og utviklingsmuligheter lett tilgjengelige, noe som øker ansattes lojalitet og engasjement. HR kan også bruke disse systemene til å spore ytelse, identifisere topptalenter og ta informerte beslutninger om ansettelser eller interne forfremmelser.

HR digitilisation

Strømlinjeformet onboarding og offboarding

Digitalisering forenkler også administrative oppgaver, som rekruttering, onboarding, offboarding og lønnsjusteringer. Automatiserte arbeidsflyter sikrer at alle involverte parter er informerte og oppdaterte, noe som reduserer forsinkelser og forbedrer effektiviteten.

I tillegg tilbyr HR-systemer pålitelig datainnsamling og rapportering, som gir HR mulighet til å tolke forretningsdata for strategisk innsikt og beslutningstaking. Det legges også til rette for overholdelse av juridiske retningslinjer gjennom selvbetjeningsfunksjoner som gir forbedret datakvalitet.

Konklusjonen er at digitalisering spiller en viktig rolle i å støtte de endrede ansvarsområdene til HR-avdelingen. Ved å ta i bruk HR Tech-løsninger kan organisasjoner forbedre sine HR-funksjoner, jobbe mot overordnede forretningsmål og finne en balanse mellom ansattes trivsel og forretningshensyn.
Med pålitelige HR-masterdata kan HR sikre at team og enkeltpersoner er samkjørte med bedriftens mål, identifisere ferdighetshull og generere verdifull innsikt for å drive strategiske beslutninger.

Å omfavne digitalisering er avgjørende for at HR-avdelinger skal lykkes i dagens dynamiske og konkurranseutsatte arbeidsmiljø. Last ned vår e-bok nedenfor hvis du vil lære mer om dette.

 

Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 12. juni 2023

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har bakgrunn fra journalistikk, næringsliv og markedsføring på tvers av bransjer, i det siste med fokus på Saas-organisasjoner. Hun er lidenskapelig opptatt av kommunikasjon og å hjelpe foretak med å utvikle strategier for kunnskapsbasert markedsføring.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!