Choose your language:

Slik sikrer du gjennomslag i ledergruppen

De fleste virksomheter legger ned mye arbeid i planlegging og budsjettering for året, og som HR-leder er det naturlig å vurdere eksisterende HR-software som kan støtte dine HR- og ledelsesprosesser. Men hvordan får du gjennomslag for dette i ledelsen?

verktoy-som-imponerer-ledergruppen.jpg

Selv om det for deg fremstår som åpenbart smarte investeringer, kommer du ikke langt uten støtte fra kollegene dine i ledergruppen. Dersom de andre lederne rundt bordet ikke ser verdien av ditt forslag hjelper det ikke hvor entusiastisk du er. Har de ikke følt på smertepunktene du gjør, kommer de heller ikke til å ville bruke penger på «medisin». Her kan et syvpunkts beslutningsunderlag hjelpe deg.

 

Hvorfor beslutningsunderlag?

Forslag til investeringer i humankapital gjøres ofte på basis av kvalitative (altså ikke målbare) argumenter, sammen med en sterk tro på forretningsmessig effekt. Noen ganger er ikke dette tilstrekkelig som beslutningsunderlag, særlig dersom det er kamp om investeringsmidlene.

Da vil de de initiativene som er best underbygd, med konkret resultateffekt, risikohåndtering og interessant kost-/nytteforhold stikke av med seieren. Det er derfor helt nødvendig at du snakker språket til CEO og CFO. Et godt forberedt underlag sikrer at ledergruppen kan ta en beslutning som oppleves som både gjennomtenkt og smart.

Men først, hva legger vi i begrepet «HR- og ledelsesprosesser»? For enkelte virksomheter handler det om å få selve grunnmuren på plass: nemlig HR Masterdata. Persondata er en viktig faktor for å drive strategisk HR.

Dersom persondataene er av dårlig kvalitet påvirker dette andre HR-prosesser samt evnen til å ta riktige beslutninger. Andre eksempler på prosesser som må digitaliseres er eksempelvis onboarding, medarbeidersamtaler, kompetansekartlegging, kompetanseutvikling, medarbeiderundersøkelser eller etterfølgerplanlegging.

 

Oppskriften på et godt beslutningsunderlag

Det er mye som kan gjøres for å skape et godt beslutningsunderlag når din virksomhet skal investere i nytt HR-software. Noe av det viktigste er å vurdere dagens situasjon og opprette et business case som verktøy for å avgjøre hvilke tiltak eller aktiviteter som bør iverksettes.

Her er de viktigste stegene du bør gå gjennom for å sette sammen en overbevisende presentasjon til ledelsen:

# 1: Dagens situasjon – hva må forbedres og hva er konsekvensene av å ikke gjøre noe?

# 2: Hensikten med initiativet

# 3: Beskrivelse av løsning

# 4: Kost/nytte og ”Return on investment”

# 5: Prosjektplan

# 6: Risikobetraktninger

# 7: Konklusjon og anbefaling

Dersom du bruker denne oppskriften og kan gi gode svar på punktene, er du godt forberedt til presentasjonen for ledergruppen. Det vil øke sjansene for å få gjennomslag til å drive enda bedre ledelse- og medarbeiderutvikling for virksomheten i årene fremover.

Magne Tveter

Magne Tveter, 21. august 2017

Magne har vært med på å bygge opp salgsfunksjonen i CatalystOne. Han har inngående kjennskap til mange av våre kunder og deres behov. Magne er genuint opptatt av å forstå kundenes virksomhet, utfordringer og å finne smarte løsninger som gir målbare resultater.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!