Choose your language:

Design av et HR-system

ux-team4-drammen-23may4-1200x800

Et HR-system gir deg oversikt over medarbeidere og automatiserer tidkrevende og komplekse prosesser. Dette gjør hverdagen enklere for HR-avdelingen, men for at HR-systemet skal fungere som ønsket, må det være enkelt å bruke og forstå. Så hvordan designer man noe så omfattende som et HR-system? 

Vi tok en prat med lederen for UX-teamet i CatalystOne, Odd Fagerheim, for å finne ut mer om dette.

odd-ux-portrait-drammen-23may4-1200x800-4

Odd Fagerheim, leder for UX og produktdesign i CatalystOne.

Hva er UX-design?

-Hei Odd! Fortell litt om deg selv og din rolle i CatalystOne.

-Jeg er leder for Produktdesign, som består av 5 UX-designere. Rollen min handler om å sørge for at vi kjører gode designprosesser, at vi skaper et helhetlig design i løsningen – og selvsagt at alle på teamet har det bra, er motiverte og kjører i samme retning. Har vært i Catalystone i fem og et halvt år, men har 20 års erfaring innen UX-faget.

-Hvordan designer man et HR-system?

-For å kunne designe et godt HR-system må man først forstå hvilke utfordringer et slikt system skal løse, og for hvem. Dette krever at man gjør kontinuerlig og grundig research for å fange opp alle brukerbehovene, og her ser jeg at mange i bransjen slurver.

-Når forståelsen av problemet som skal løses er på plass starter vi selve tegningen i Figma, som ender ut i en prototype som vi alltid ønsker å validere mot reelle brukere. Dette for å verifisere at vi faktisk løser den utfordringen brukeren har, men også for å påse at det vi lager er intuitivt og lett å bruke.

-Når denne prosessen er utført starter utviklerne og koder inn det Produktlederne og UX har bestemt skal inn. Og etter x antall utviklings-sprinter kan vi endelig lansere den nye funksjonaliteten som gir verdi til brukerne våre.

ux-team1-2-drammen-23may4

Diskusjoner om små og store detaljer er nødvendig for å forstå kundenes behov.

-Hva er egentlig UX-design?

-UX er forkortelse for brukeropplevelse, eller user experience på engelsk. Folk forveksler ofte UX med UI-design. UI står for user interface, og handler om hvordan systemet ser ut. Det kan være formen og fargen på en knapp, eller utseendet på en input-boks. UX-design handler derimot om den helhetlige opplevelse en bruker har av et system og prosessen for å skape denne opplevelsen.

-Hvorfor er UX-design viktig og hvordan understøtter et godt design et HR system? 

-Det er mange faktorer som utgjør den totale verdien i en god brukeropplevelse. At brukerbehovene blir møtt, at løsningen er lett å bruke, at brukerne har tillit til systemet og at det har et pent visuelt uttrykk er noen av de viktigste elementene.

-En god designprosess vil alltid jobbe mot at disse faktorene er best mulig og som vil føre til at brukernes opplevelse av systemet blir bra.

-Det at brukerne opplever at disse viktige faktorene er på plass i et HR system er ikke bare fint for brukerne, men viktig for businessen. Både for deres egen, men også for oss som leverandør. Fornøyde kunder blir lengre hos en leverandør enn misfornøyde. Slik er det jo bare. 

-Vi i Catalystone ønsker å lage et produkt våre brukere elsker, derfor tar vi UX-design på alvor og har styrket både antall UX-designere og Produktledere den siste tiden, og vil ytterligere øke ressursene i tiden fremover.

ux-team-portrait1-2-drammen-23may4-1200x800

UX-avdelingen i CatalystOne består av (f.v): Christina Bø, Jacqueline Lømsland Carroza, Mathias Sommerstad, Odd Fagerheim og Mari Simensen.

-Hvordan ser hverdagen ut i UX-avdelingen?

-Hverdagen for en UX-designer er variert og veldig spennende. Alt fra kreative prosesser på overordnet nivå med involvering på kryss og tvers i organisasjonen til detaljtegning helt ned på pixelnivå.

-Siden vår oppgave er å lage noe brukerne elsker, trenger vi ofte kontakt med dem som til slutt skal bruke det vi lager. Dette betyr involvering og interaksjon mot kundene, noe som alltid er veldig givende da deres input gir både stor verdi og mye god energi.

-Samarbeid mellom oss UX-designere er også en viktig del av hverdagen vår, og med vår høye takhøyde for ideer/input og vårt genuine felles ønske om å skape noe som gir verdi, gir dette oss en herlig drive fremover.

-Å jobbe med UX er rett og slett gøy!

 

Samarbeid med kundene

odd-ux-portrait2-2-drammen-23may4-1200x800

Odd fokuserer på brukerreiser for å forstå hvor skoen trykker hos kundene.

-Hvor mye er kundene involvert når noe endres?

-Når vi lager ny funksjonalitet eller endrer eksisterende, ønsker vi alltid å få god innsikt i hva problemet egentlig handler om. Hypoteser med mulige løsninger ønsker vi alltid å validere for å få dem verifisert eller avkreftet. Derfor er kundeinvolvering utrolig viktig for oss.

-Hvor mye har kundenes engasjement å si når dere jobber med UX?

-Det er veldig givende å få møte våre engasjerte kunder, og den input vi får fra dem er helt avgjørende for å kunne skape verdifulle løsninger.

-Jeg tror det er unikt blant HR-leverandører av vår størrelse å involvere kundene som vi gjør. Vi anser oss som helt avhengige av god interaksjon med dem i forhold til brukerinnsikt og validering, og vi får tilbakemeldinger om at det er viktig å ha en leverandør som gjør nettopp dette. Målet vårt er jo å lage et produkt som kundene elsker, og for å få dette til trenger vi god involvering med brukerne.

 

Framoverlent produktorganisasjon

ux-team2-2-drammen-23may4

Hverdagen for UX-teamet i CatalystOne handler om å skape noe som brukerne elsker.

-Hvordan ser framtiden ut for CatalystOne og våre kunder?

-Vi jobber med utrolig mye spennende nå, og vi har en veldig framoverlent produktorganisasjon som kommer til å levere mye brukerverdi i tiden framover. Og det sier jeg ikke bare fordi jeg er CatalystOne-er, det er «nesten» helt objektivt!

-Takk for at du tok deg tid til denne praten, vi vet at du har en hektisk hverdag.

-Det går helt fint, det er ikke så ofte vi som jobber med UX får spredd budskapet vårt. Velkommen tilbake en annen gang!

 

Øystein Kjelling

Øystein Kjelling, 13. juni 2023

Øystein er digital marketing specialist hos CatalystOne. Han har bakgrunn som tekstforfatter og markedsfører på tvers av ulike sektorer. Øystein er opptatt av digitale trender, god kommunikasjon og har et nært forhold til HR.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!