Choose your language:

De 5 største HCM-trendene i det nordiske markedet

HerbertNathan & Co presenterte nylig det nordiske leverandørlandskapet for Human Capital Management (HCM)-software for oss. De peker ut 5 fremtredende trender i markedet.

AdobeStock_80435789

 Her er de 5 største trendene enhver HR-direktør burde kjenne til:

1. Digitalisering

Denne kommer nok ikke som en overraskelse. HR er en viktig driver i endringsledelse, spesielt i disse tider når organisasjoner stadig må utvikle seg. Effektive arbeidsprosesser, digitale arbeidsflyter og enkel tilgang til informasjon gjør det mulig for HR-team å bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på å utvikle organisasjonen, ledere og medarbeidere. For eksempel kan systemstøtte for prestasjonsledelse, karriereplanlegging, kompetanseutvikling og interne puls-undersøkelser være med på å øke engasjementet i organisasjonen. Dataene som ligger i et HR-system kan benyttes som analyse- og beslutningsgrunnlag. For å være konkurransedyktige må organisasjoner opprettholde høyt kompetansenivå som henger sammen med den gjeldende forretningsmodellen.

2. Cloud som leveranseform

En skybasert løsning endrer i stor grad hvor mye tid organisasjone må sette av når de implementerer et HCM-system. Behovet for å sette av tid og ressurser til oppdateringer og administrasjon av systemet reduseres også betraktelig. Fra et kostnadsperspektiv har som regel skytjenster en tydelig og forutsigbar prismodell, og CatalystOne anbefaler at du ikke glemmer å ta kostnaden for konfigurasjon med i betraktningen når du ser på det overordnede kostnadsbildet. Finn ut hvor enkelt det er å konfigurere systemet til nye og endrede behov i organisasjonen over tid. Selv om skybaserte løsninger har en leveranseform som krever lite vedlikehold fra kundens side er det viktig å ha en intern ressurs som sørger for optimal bruk og utnyttelse av systemet, samt adopsjon av ny funksjonalitet som rulles ut. Mange leverandører lanserer 2-4 nye versjoner hvert år, og det er viktig å ha en oversikt over funksjonalitet og forbedringer.

3. Teknologisk evolusjon skaper nye systemer og forbedrer eksisterede
Automatisering av arbeidsflyter og innebygde kontroller er blitt den nye standarden. Maskinlæring og kunstig intelligens (AI) har allerede funnet veien til HCM, og denne trenden kommer til å bli mer fremtredende fremover. Mobile løsninger og forbedret brukergrensesnitt vil påvirke hvordan og hvor HCM-løsninger vil bli tatt i bruk. Samtidig kan du forvente å se helt nye systemer og applikasjoner bli lansert i et høyt tempo.

4. Flere globale aktører i det nordiske markedet
Digitalisering gjør det enklere og enklere for nordiske selskaper å bli globale, og på samme tid vil vi se flere globale leverandører innen HCM-software på det nordiske markedet. Spesielt innen SMB-markedet vil vi se en større variasjon av globale leverandører. Mange av de leverandørene som tidligere fokuserte på talentutvikling har ekspandert løsningene til å omfatte kjerneprosessene innen HR, Core HR, som HR-masterdata for å kunne støtte så mange av fasene i den ansattes livssyklus som mulig.

5. Selvbetjening
Etter som flere og flere HCM-systemer støtter mobil bruk og leveres som skytjenester, så er ikke selvbetjeningsløsninger lenger begrenset til grunnleggende kontaktinformasjon om en selv. Mange HCM-systemer tilbyr nå en bredere selvbetjeningsfunksjonalitet og investerer i brukervennlige brukergrensesnitt. Personvernforordningen (GDPR) vil endre hvordan medarbeiderdata håndteres og vil påvirke hvordan selvbetjeningsløsninger designes.

Johanna Puustinen

Johanna Puustinen, 05. desember 2017

Johanna is responsible for content at CatalystOne and loves sharing good customer stories industry trends and news from CatalystOne.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!