Choose your language:

GDPR: Kontroll og sikkerhet for hele organisasjonen

Sliter du med å etterkomme GDPR-kravene? Våre løsninger sikrer effektiv behandling av data, og støtter flere kjernekrav i den nye personvernforordningen.

cto-working-late-on-gdpr-assessment.jpg

Samspillet mellom HR og IT

Med den nye forordningen som innføres, må HR-avdelingen begrunne hvorfor forskjellige typer data samles inn, hvem som skal ha tilgang til data og hvorfor, samt kunne dokumentere sletterutiner. IT må selvsagt kunne bistå i dette arbeidet gjennom å levere og drifte løsninger som støtter disse kravene.

Du har sannsynligvis opplevd at persondata ligger lagret på ulike steder i organisasjonen.

Det gjør det naturligvis vanskeligere å kontrollere og behandle data, og problemet vil sannsynligvis bare eskalere over tid, hvis metodene og systemene forblir de samme.

Bare tenk på det – hvis det lastes opp store mengder data til fragmenterte og ineffektive systemer over tid, skal det ikke mye til for at IT-avdelingen mister kontrollen. Det øker sjansen for behandlingsfeil og sikkerhetsbrudd. Da er det essensielt for organisasjonen å benytte gode systemer, som sørger for at samarbeidet mellom HR og IT går så glatt som mulig, uten behov for stadige manuelle oppryddinger og brannslukkingsarbeid.

Bedre kontroll med CatalystOne

Hos CatalystOne får du en skybasert løsning som kan tilpasses etter behovene til bedriften din. Slik får du et system som ikke bare støtter dagens krav, men som også forenkler HR-arbeidet gjennom brukervennlige og funksjonelle løsninger.    

Våre løsninger har støtte for kjernekrav i GDPR, slik at det blir enklere å overholde den nye personvernforordningen.

Løsningene er med på å redusere antall systemer, og har støtte for rollebaserte tilganger og endringshistorikk. I tillegg tilbyr vi «slett meg»-funksjon som er i tråd med de nye rettighetene for sletting av persondata.    

Sist, men ikke minst – vi drifter og administrerer våre systemer fra Norge, og lagrer alle våre data i EU. Det betyr at du slipper å tenke på å lage spesialavtaler som faller inn under unntakene til GDPR. Det gir deg ekstra trygghet.  

Tenker du langsiktig bør du benytte anledningen til å velge en løsning som hjelper deg med å behandle persondata – ikke bare for å følge GDPR-kravene – men for å få et system som sikrer effektiv behandling av data, også etter at GDPR innføres. Vi kan levere et system som både er funksjonelt, moderne og brukervennlig, og der persondata er trygge og blir håndtert på en forsvarlig måte.

Christian Holthe

Christian Holthe, 02. august 2017

Christian Holthe er VP Security & Operations hos CatalystOne Solutions. Med lang erfaring innen IT-sikkerhet og skyløsninger, har Christian en sentral rolle i sikkerhetsarbeidet hos CatalystOne - både internt i organisasjonen og for de programvareløsningene vi utvikler og leverer.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!