Choose your language:

CSRD og verdien av HR-digitalisering

AdobeStock_479736240Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) har medført drastiske nye krav til hvordan organisasjoner arbeider og rapporterer om bærekraft. Men hvilke krav stiller dette til HR, og hvordan kan digitaliseringen av HR støtte CSRD?

CSRD er et viktig skritt i retning av et mer transparent og ansvarlig næringsliv. Direktivet innfører et sett med standardiserte rapporteringskrav som omfatter miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG).

Når CSRD trer i kraft, er det en stor mulighet for både organisasjoner og HR-avdelinger til å skape positive endringer. HR-avdelingen vil kunne påvirke forretningspraksisen i positiv retning og bidra til å fremme en helhetlig tilnærming til bærekraft. I tillegg er det en god mulighet til å forbedre HR- og medarbeiderdataprosesser og systemer for bærekraftsrapportering.

Med innføringen av CSRD er det mer enn noen gang behov for digitale systemer for å styre virksomheten på en effektiv måte. I dette blogginnlegget vil vi fokusere på det første trinnet i CSRD-programmet, med fokus på datainnsamling, registrering og rapportering. Vi vil legge vekt på viktigheten av digitale systemer og prosesser, samt verdien av sømløs dataintegrasjon mellom systemer.

 

Fordeler med digitale systemer for CSRD-rapportering

Effektivitet: Manuell datainnsamling og rapportering kan være både tidkrevende og utsatt for feiltasting. Integrerte digitale systemer automatiserer disse prosessene, noe som sparer tid og reduserer risikoen for feil. Du får én enkelt kilde til sannhet ved å skape et pålitelig sett med masterdata.

Datakvalitet: Digitale systemer kan bidra til å sikre kvaliteten og konsistensen på dataene og gi et solid grunnlag for blant annet CSRD-initiativer og rapportering.

Skalerbarhet: Etter hvert som organisasjonen vokser, kan digitale systemer enkelt tilpasses for å håndtere økt datavolum og kompleksitet.

Transparens: Et digitalt CSRD-system kan gi deg innsikt i sanntid, slik at du raskt kan ta informerte beslutninger.

 

Dataflyt og integrasjoner

AdobeStock_119312379

For å kunne administrere CSRD-programmet effektivt er det avgjørende å etablere en sømløs dataflyt og integrasjon mellom ulike systemer. Dette inkluderer integrering av HR-data fra HCM-systemet, økonomiske data fra ERP-systemet og ulike bærekraftmålinger og -undersøkelser.

Dette er viktig fordi:

Helhetlig rapportering: Ved å integrere data fra ulike kilder kan du lage omfattende CSRD-rapporter som omfatter HR-data, økonomiske resultater og bærekraftmålinger. Denne helhetlige tilnærmingen gir et mer nøyaktig bilde av organisasjonens sosiale og miljømessige påvirkning.

Effektivisering: Automatisert dataflyt reduserer behovet for manuell dataregistrering og avstemming, slik at teamet kan fokusere på mer strategiske CSRD-aktiviteter.

Overvåking i sanntid: Integrasjoner gjør det mulig å overvåke viktige CSRD-målinger i sanntid, slik at du kan identifisere trender og muligheter etter hvert som de oppstår.

 

Hvorfor haster det?

Det haster med å implementere digitale CSRD-systemer og -prosesser. Samfunnets forventninger utvikler seg raskt, og organisasjoner må tilpasse seg raskt for å forbli konkurransedyktige og samfunnsansvarlige. Her er noen gode grunner til å komme i gang så snart som mulig:

Konkurransefortrinn: Organisasjoner som tar i bruk CSRD tidlig, får et konkurransefortrinn ved å tiltrekke seg de beste talentene og appellere til samfunnsbevisste forbrukere og investorer.

Risikoreduksjon: Hvis man ikke oppfyller lovpålagte krav eller ikke håndterer sosiale og miljømessige problemer, kan det føre til omdømmetap og juridiske konsekvenser. Implementering av CSRD-tiltak reduserer denne risikoen.

Langsiktig bærekraft: Ved å bygge et sterkt CSRD-fundament på et tidlig stadium legger vi grunnlaget for bærekraftig vekst og en positiv innvirkning på samfunnet.

 

Slik kommer du i gang

La oss se nærmere på de seks viktigste trinnene for å komme i gang med CSRD-programmet:

  1. Vurdering: Begynn med å gjennomføre en omfattende vurdering av HR-avdelingens CSRD-behov og organisasjonens CSRD-mål. Identifiser de viktigste interessentene og ressursene som kreves for å lykkes. Forstå de spesifikke datapunktene og rapporteringskravene.
  2. Valg av teknologi: Velg de riktige digitale verktøyene og plattformene for CSRD-programmet. Vurder å integrere et dedikert HCM-system i CSRD-rapporteringssystemet. Vurder faktorer som skalerbarhet, integrasjonsmuligheter og brukervennlighet.
  3. Kartlegging av data: Kartlegg datakildene i organisasjonen, med særlig fokus på HR-data og -prosesser. Finn ut hvordan disse dataene skal flyte inn i CSRD-systemet. Lag en tydelig strategi for datakartlegging.
  4. Implementering: Implementer det digitale CSRD-systemet dere har valgt, og integrer det med eksisterende datakilder. Sørg for at HR-teamet får tilstrekkelig opplæring til å bruke systemet effektivt. Etabler klare arbeidsflyter og prosesser for datainnsamling.
  5. Datainnsamling og rapportering: Begynn å samle inn relevante data og generere rapporter. Begynn med det grunnleggende, for eksempel statistikk over mangfold, medarbeiderengasjement og talentutvikling. Utvid gradvis rapporteringsfunksjonene over tid til å omfatte flere ESG-data.
  6. Kontinuerlige forbedringer og justeringer: Erkjenn at CSRD er en kontinuerlig prosess. Overvåk og forbedre prosessene og rapporteringen kontinuerlig for å tilpasse dere til endrede krav og beste praksis. Vurder regelmessig hvor effektive tiltakene er, og foreta nødvendige justeringer.

Ved å følge disse seks trinnene vil du være på god vei til å etablere et robust CSRD-program som ikke bare oppfyller gjeldende standarder, men også posisjonerer virksomheten din for en bærekraftig og sosialt ansvarlig fremtid. Omfavn endringen, driv frem positive organisatoriske endringer og bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom CSRD-compliance.

New call-to-action
Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 06. desember 2023

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har bakgrunn fra journalistikk, næringsliv og markedsføring på tvers av bransjer, i det siste med fokus på Saas-organisasjoner. Hun er lidenskapelig opptatt av kommunikasjon og å hjelpe foretak med å utvikle strategier for kunnskapsbasert markedsføring.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!