Choose your language:

Continuous Performance Management: Et spørsmål om når, ikke hvis?

Revolusjonen innen prestasjonsledelse er godt på vei. Det som én gang var en dråpe har blitt til et hav, hvor mange bedrifter velger å erstatte praksiser for tradisjonell prestasjonsledelse med Continuous Performance-modellen som fokuserer på kontinuerlig utvikling og forbedring.

Continuous Performance Management Revolution

 

Til tross for at det har blitt en trend innen HR fins det fortsatt mange organisasjoner som enda ikke har gått over til Continuous Performance Management. Men med så mye bevis for at det er mer effektivt med en mer fleksibel prosess, må en spørre:

Når det kommer til innføring av Continuous Performance Management – er det et spørsmål om når, ikke hvis?

Det ser definitivt ut til å være tilfellet for mange bedrifter, helt fra de store internasjonale selskapene til mindre organisasjoner. I følge Deloittes studie fra 2017 om Human Capital Trends (HR-trender) sier så mange som 79% av bedriftsledere at et redesign av prestasjonsledelsen er av høy prioritet. Dette er en stigning fra 71% året før.

En slik utbredt tilknytning til noe som fremdeles er en relativt ny metode er uvanlig – så hva er det som driver denne trenden?

Timing

Det er ikke så veldig lenge siden Continuous Performance Management ble ansett som en forstyrrende faktor i HR-landskapet. Det utfordrer tross alt mange inngrodde prosesser og tankesett som har eksistert i lang tid.

Men utallige suksesshistorier har snudd helt om på denne tanken. I dag ville mange selskaper vurdert det å holde seg til utdaterte og potensielt skadelige praksiser som det mest risikofylte alternativet.

Pioneerer innen Continuous Performance Management som GE og Adobe har irreversibelt endret måten bedrifter ser på prestasjonsledelse. Med så mye informasjon der ute om hva som er ’bra’, har det aldri vært en bedre tid for å innføre en fleksibel metode for prestasjonsledelse.

 

Teknologi

Én av de mest vesentlige faktorene som driver mange av endringene innen prestasjonsledelse er de teknologiske innovasjonene man har sett innen dette området i de siste årene.

Da Continuous Performance-modellen først ble utviklet, eksisterte det rett og slett ingen programvare som kunne støtte den, noe som betød at innføringen var en enorm oppgave. Nå har teknologien kommet like langt som meningsholderne innen HR, og det både støtter og forbedrer beste praksis av moderne prestasjonsledelse.

En enhetlig og integrert programvareløsning for Continuous Performance Management åpner for at bedrifter kan få maksimal verdi ut av prosessen, og samtidig spare nøkkelressursenes tid på noe som tradisjonelt sett var en ekstremt tung administrativ prosess.

 

Resultatene

Til syvende og sist ligger den faktiske ildprøven for alle nye eller endrede prosesser i resultatene de klarer å produsere, og det er her Continuous Performance Management virkelig har strålt.

I følge en rapport har 90% av firmaene som har endret prosessene for prestasjonsledelse opplevd forbedringer i medarbeidernes engasjement, og utrolige 96% av firmaene som deltok i undersøkelsen mente at den nye prosessen var enklere enn den gamle. I tillegg til dette sier 83% at kvaliteten i samtalene mellom ledere og ansatte har forbedret seg. 

Disse tallene er uten tvil overbevisende, og sett sammen med de andre faktorene vi har diskutert er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor så mange bedrifter vurderer å innføre Continuous Performance-modellen.

 

Svein Erik Myhr

Svein Erik Myhr, 14. desember 2018

Svein Erik is dedicated to great communication. As Marketing Manager he spends his days finding the very best ways we can offer business value to our prospects and customers.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!