Choose your language:

Er det på tide å vurdere Continuous Performance Management modellen?

Hvorfor Continuous Performance Management

Continuous Performance Management er blant de hotteste temaene innen HR. Det er på høy tid å revurdere om tradisjonell prestasjonsledelse skaper noen verdi, eller rett og slett hindrer organisasjonen å jobbe effektivt, dynamisk og lønnsomt.

I mange år har prestasjonsledelse blitt håndtert på samme måte av organisasjoner over hele verden – den årlige prestasjonsevalueringen. Denne prosessen innebar at den ansatte satte seg ned med lederen sin én gang i året for å diskutere tilbakemeldinger, sette seg mål og til slutt motta en rangering basert på sine prestasjoner.

Dette er i ferd med å endre seg. I følge Deloittes studie fra 2017 om Human Capital Trends (HR-trender) rapporterte 79% av lederne i undersøkelsen at endring av prosessene for prestasjonsledelse er høyt prioritet.

Modellen de aller fleste ønsker å innføre?

Continuous Performance Management – en helhetlig tilnærming til medarbeidernes prestasjoner hvor man bruker regelmessige samtaler gjennom hele året for å måle fremgang mot tildelte målsetninger, gi konstruktive tilbakemeldinger og jobbe med utviklingsområder.

Hvorfor Continuous Performance Management

Svaret på dette er faktisk veldig enkelt: tradisjonelle årlig prestasjonsevalueringer har vist seg å være ineffektive og, i mange tilfeller, skadelige for de ansattes engasjement. Det ironiske er at dårlig praksis for prestasjonsledelse faktisk kan virke negativt på akkurat de prestasjonene man prøver å oppnå.

Årlige evalueringer fokuserer hovedsakelig på resultatoppnåelse, hvor resultatene ofte blir koblet til lønnsforhandlingsprosessen. Men å rangere medarbeiderne opp mot hverandre er en sikker måte å skape splid, redusere engasjementet og dyrke negative adferdsmønstre på.

Å forstå effektiviteten av enkeltindivider i organisasjonen din er klart et viktig resultat av evalueringssyklusen din, men viser bare én side av saken. Prestasjonsledelse er på sitt mest effektive når man erkjenner at det ikke bare er et verktøy for å måle de ansaettes prestasjoner, men også for å forbedre dem.

Ved bruk av regelmessig oppfølging gir Continuous Performance Management rom for utvikling av organisasjonen underveis i evalueringssyklusen.

Å anerkjenne resultatoppnåelse gjennom hele året styrker en god adferd og forbedrer de ansattes engasjement gjennom regelmessige tilbakemeldinger. Samtidig kan forbedringsområder bli pekt ut når de oppstår, og det kan bli gitt skreddersydd veiledning for å håndtere dem.

Det er denne økte fleksibiliteten som virkelig er styrken ved Continuous Performance-modellen. Hvorfor vente i tolv måneder med å diskutere tilbakemeldinger ved avslutningen av et viktig prosjekt når umiddelbare, konstruktive tilbakemeldinger ville vært så mye mer verdifulle? Hvorfor si til en ansatt at prestasjonen deres ikke måler opp til standarden når tilpasset veiledning tidligere på året kunne ha rettet opp i problemet? Hvorfor holde ansatte ansvarlige for målsetninger som i løpet av året kan ha blitt lagt på hylla eller blitt irrelevante?

Continuous Performance Management er et utrolig kraftfullt verktøy, og flere av verdens ledende organisasjoner implementerer det allerede. Fremtidsrettede bedrifter, fra Adobe til Goldman Sachs, utnytter styrken av en fleksibel tilnærming til prestasjonsledelse.

 

Fremtiden til Continuous Performance Management

Én ting har mer enn noe annet vært med på å drive frem denne endringen i prosessene for prestasjonsledelse: teknologi.

For mange organisasjoner er evalueringsprosessen en enorm oppgave. Den blir ofte utført manuelt, og kan både ta svært lang tid og kreve mange ressurser.

Det er her spesialisert programvare kan effektivisere det som en gang var en logistisk utfordring. Å fjerne det manuelle elementet gjør det ikke bare enklere å utføre regelmessige vurderinger av målsetninger, timeplaner og holde fokuset på utvikling og veiledning, den frigjør også både ledelsen og ansatte slik at de kan gjøre de jobbene de er ansatt for å gjøre.

CatalystOne Status Reviewer – en modul i vår programvareplattform for prestasjonsledelse – gir ledelsen muligheten til å følge med på utviklingsplaner og de ansattes målsetninger når som helst, og åpner for at tilbakemeldinger kan gis når det er mest nødvendig istedenfor flere måneder senere.

Hvordan håndteres prestasjonsledelse i din organisasjon? Er det på tide å vurdere en Continuous Performance Management-modell?

Svein Erik Myhr

Svein Erik Myhr, 21. september 2018

Svein Erik is dedicated to great communication. As Marketing Manager he spends his days finding the very best ways we can offer business value to our prospects and customers.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!