Choose your language:

Økt kundefokus og enklere administrasjon av ansattdata

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en organisasjon som skal sikre et godt servicetilbud for mer enn 60.000 studenter. SiO driver blant annet mer enn 8.000 studentboliger, 600 barnehageplasser, 50 kafeer og fem treningssentre. SiO omsetter for rundt 1,2 mrd kr.

swzk4yd2vvyh00offhcp

Nå er SiO i gang med å få på plass HR-løsning fra CatalystOne Solutions. Dette omfatter oversikt over alle ansatte og informasjon om dem (HR masterdata), støtte for medarbeidersamtaler og oppfølging, målstyring, medarbeiderundersøkelser.

Prosjektet startet i mai 2014 og skal være ferdig før jul i år. Prosjektet vil sikre at HR-løsningen fra CatalystOne fungerer godt sammen med andre løsninger på personalområdet.

CatalystOne leveres som skyløsning, og fokus vil være på å støtte de ønskede prosessene på best mulig måte, slik at SiO oppnår de ønskede effektene, blant annet økt kundefokus og enklere administrasjon av ansattdata.

«Vi er midt i en digitaliseringsprosess og jobber mye med kvalitet, salg og service. For oss er kombinasjonen av et enkelt verktøy for HR-masterdata, oppfølging av den enkelte medarbeider og en enkel gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen viktig» sier Trude Kolle Martini, organisasjonsdirektør i SiO.

SiO og CatalystOne - kontraktsignering
På bildet: Organisasjonsdirektør i SiO, Trude Kolle Martini og Rune Riktor, CatalystOne Solutions.

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 02. mai 2014

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!