Choose your language:

NHO går for CatalystOne -Kvaliteten på våre HR-prosesser styrkes

- Er det noe fjoråret har lært oss så er det behovet for raske endringsprosesser. Da må vi enkelt kunne finne den rette kompetansen hos våre ansatte, noe nettopp CatalystOne Solutions HR-system bidrar til, sier HR- og organisasjonsdirektør Vibeke Østensjø i NHO.

wp7ytaoitufx9uq1eqky

Gjennom 2021 oppgraderer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sin digitale plattform med implementering av et nytt HR-system fra CatalystOne Solutions.

- Vi har som mål at våre lands- og bransjeforeninger også skal koble seg på plattformen. Det mest verdifulle en organisasjon har, er medarbeiderne. Raske og oversiktelige digitale løsninger gjør hverdagen bedre både for medarbeidere og ledere i vår organisasjon, sier Østensjø, som også er prosjekteier for prosjektet.

- HR-systemet som best løser våre behov

NHO har valgt å bytte ut sitt HR-system for å oppnå sterkere støtte for sine masterdata. Valget falt på CatalystOne Solutions.

- HR-systemet fra CatalystOne er det som best løser våre behov, sier Østensjø.

- NHO hadde helt klart gjort hjemmeleksen sin. De stillerhøye krav både til systemets innhold og brukervennlighet, i tillegg til implementeringsmetodikk og samarbeid - noe som er helt avgjørende for et vellykket partnerskap. NHO og alle deres medarbeidere kommer til å ha glede av et moderne og skalerbart HR-system, sier markedsdirektør Hope Mears Østgaard i CatalystOne Solutions.

Behovet for å kunne snu seg rundt raskt tok av i 2020. Å ha god oversikt over ansattes kompetanse er viktigere enn noensinne.

- Med tanke på den covid-situasjonen vi befinner oss i, og den pågående organisasjonsutviklingen vi jobber med, er det ekstremt viktig å fokusere på digitale løsninger og automatisering av oppgaver. Det nye systemet vil øke kvaliteten og effektiviten i våre prosesser, sier Østensjø.

For mer informasjon kontakt:

NHO

Vibeke Østensjø, Direktør HR og Organisasjon. Mobil: +47 975 98 641, Mail: vibeke.ostensjo@nho.no

CatalystOne Solutions

Hope Mears Østgaard, Markedsdirektør. Mobil: +47 901 25 852, Mail: hope@catalystone.com

Om NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi i NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer oss for bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder.

Om CatalystOne Solutions

CatalystOne er ledende innenfor HCM-software og leverer skyløsninger for HR-masterdata, kompetanseutvikling, performance management, talentutvikling og kompensasjon. 

Selskapet har over 100.000 sluttbrukere og har kontor i Oslo, Stockholm, København og Chandigarh, India. Vår ambisjon er alltid å overgå våre kunders forventninger ved å tilby et produkt som er både enkelt å bruke og enkelt å implementere. Dette lykkes vi med i tett og langsiktig partnerskap med kundene våre.

Selskapet er kontrollert av gründer og administrerende direktør Avtar Jasser, samt det svenske private equity-selskapet, Neqst. Flere ansatte er også aksjonærer.

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 09. april 2021

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!