Choose your language:

CatalystOne rapporterer om rekordvekst i ARR

Som følge av et marked i sterk vekst har HCM-systemleverandør CatalystOne rapportert sitt beste resultat for Annual Recurring Revenue (repeterende inntekter) i løpet av første halvår av 2021.

o89hs4akyiqzc0mmuqc2

Annual Recurring Revenue (ARR) passerte 110 MNOK i første halvår, noe som gir en vekst på 41% de siste fire kvartalene.

Da pandemien startet i mars i fjor forventet CatalystOne, som så mange andre selskaper, en tøff periode fremover med et kundegrunnlag preget av omstrukturering og nedskalering.

Imidlertid innebar overgangen til en heldigital hverdag på hjemmekontor at selskaper plutselig hadde presserende behov for digital systemstøtte for HR-oppgaver som fraværsregistrering, medarbeideroppfølging og on-/offboarding.

Hånd i hånd med et akutt behov for å omorganisere og omstrukturere, ble viktigheten av å ha systemer med kontinuerlig oppdatert informasjon over alle medarbeidere raskt bragt til toppen av prioriteringslisten. I en ny hverdag preget av store og raske endringer, vil mangelen på et slikt system betydelig redusere selskapers evne til å være smidige og utvikle seg i takt med omgivelsene.

"Selskaper innså at de ikke hadde en tydelig oversikt over antall ansatte og tilgjengelig kompetanse innenfor forskjellige team og avdelinger - og at å få den oversikten ofte var en manuell prosess som kunne ta dager eller uker", sier Avtar S. Jasser, CEO i CatalystOne.

“Dette gjør det vanskeligere for dem å respondere på uventede hendelser og rask utvikling i markedet. I dag må organisasjoner kunne snu seg raskt - kunne endre mål, retning og bruk av arbeidsstyrken. For å kunne gjøre dette trenger HR og ledelse kontinuerlig tilgang på relevante og korrekte medarbeiderdata.

“Tidligere var et HCM-system noe som var kjekt å ha for de som hadde mulighet til å bruke penger på slikt. I dag er situasjonen en helt annen, når vi ser at selskaper som har gått gjennom store økonomiske utfordringer prioriterer denne investeringen – et tydelig bevis på at et skybasert HR-system har blitt et forretningskritisk system som prioriteres høyt.”

CatalystOne har også sett en rask vekst blant eksisterende kunder. I første halvdel av 2021 kjøpte 74% av eksisterende kunder flere lisenser og/eller moduler. Net retention revenue var 118% de siste fire kvartalene, noe som gjenspeiler høy kundetilfredshet og lojalitet.

Endringen til mer fjernarbeid og etter hvert et mer hybrid arbeidsmiljø har skapt et økende behov for å finne nye og bedre måter å holde ansatte informerte, engasjerte og motiverte. Dette har ført til en økt interesse for CatalystOnes moduler for prestasjonsledelse, kompetanse, læring og engasjement som kan hjelpe HR og ledere med å bygge organisasjonskultur, skape tillit, gi tilbakemelding og anerkjennelse – uavhengig av arbeidssted.

Disse verktøyene tilbyr automatiserte prosesser, med tilhørende trinn og maler som ikke bare sparer tid og forbedrer effektiviteten, men også kan fungere som en støttende guide for ledere. Samtidig gir denne typen systemer de ansatte muligheten til å lære og utvikle seg tilpasset sitt eget tempo og sitt eget arbeidssted.

Med en sterk pipeline for resten av året ser CatalystOne at dette er en trend som fortsatt bare er i startgropen. Alt tyder på at selskapet får sitt hittil aller beste år og sterk vekst videre inn i 2022.

"Suksessen vår har ikke kommet over natten," sier Jasser.

“Vi har hatt en tydelig strategi i mange år og har bygget sten på sten. Dette har resultert i den sterke markedsposisjonen vi har i dag, med fornøyde kunder som kjøper mer og som villig stiller opp som ambassadører og "selger" på våre vegne til nye kunder.

"Og vel så viktig, vi har også sørget for at vi prioriterer vår aller viktigste ressurs – folkene våre. Vi har hele veien tatt svært bevisste beslutninger for å sikre at vi bygger en kultur for informasjonsdeling, tillit og åpenhet, samt kontinuerlig fokus på å utvikle våre ansatte.”

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 08. oktober 2021

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!