Choose your language:

CatalystOne har nok en gang funnet en sterk partner innen HR-tech

CatalystOne har nok en gang funnet en sterk partner innen HR-tech

I løpet av de siste årene har CatalystOne utvidet sine partnerskap på tvers av flere områder for å kunne tilby de kraftigste end-to-end-løsningene gjennom å kombinere kunnskap, erfaring, systemer og tjenester – og ved å dra nytte av integrasjonsmuligheter. Nå kunngjør de en ny partner som en del av deres HR-softwaretilbud: Populum, en svensk leverandør av Employee Listening-løsninger.

Det nye partnerskapet er basert på synergieffekten mellom de to systemene CatalystOne og Populum, som komplimenterer hverandre ekstremt godt. Ved å kombinere HR-masterdata og organisasjonsinformasjon fra CatalystOne med Populums løsning for Employee Listening og medarbeiderundersøkelser, kan organisasjoner virkelig bringe til live sine HR-masterdata med innsikt i sine medarbeideres engasjement.

«Sammen tilbyr vi Populums innovative og spennende programvare til alle CatalystOnes kunder over hele Norden. Vi ser at kundene opplever merverdi når de kombinerer Populums Employee Listening-teknologi, med deres eksisterende HR-masterdata. Vi tror virkelig at dette vil bli veldig godt mottatt,» forteller Johannes Midtbö, administrerende direktør i Populum.

Fremtiden er Employee Listening

I løpet av de siste par årene har begrepene Employee Listening og Employee Voice blitt brukt til å beskrive moderne metoder for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser og måle ansattes engasjement og trivsel på. Der tradisjonelle medarbeiderundersøkelser var en kompleks, langsom og statisk prosess som vanligvis bare fant sted én gang i året, er den nye trenden å gjennomføre flere mindre undersøkelser som gjør det enklere å kontinuerlig følge opp og måle utviklingen til medarbeidere og teamene – noe som gjør ledere i stand til å hurtig følge opp og adressere temaer før de blir et problem.

To pluss to er noen ganger fem

Mye verdi kan oppnås gjennom å kombinere CatalystOne og Populum. CatalystOne kan inneholde kundenes HR-masterdata og integreres direkte i Populum. Dette sikrer at organisasjonsstrukturen alltid er oppdatert og vedlikeholdt på tvers av to plattformer, noe som gjør at Employee Listening-prosessen blir betydelig raskere å gjennomføre, samtidig som det tilfører verdi til masterdataene ved å kombinere dem med innsikt i medarbeideres engasjement – dette vil gjøre masterdataene enda mer nyttige og viktige for å skape en fremgangsrik organisasjon.

«Vi er veldig fornøyde med at vi fant en partner med samme mål som oss; Å skape fremgangsrike organisasjoner og team. Sammen vil vi kunne tilby en løsning til markedet som er svært ettertraktet og som gir mye ekstra verdi til våre kunder», sier David Rasmussen, Product Marketing & Brand Manager i CatalystOne.

For mer informasjon, besøk CatalystOne.com eller Populum.io

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 27. april 2022

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!