Choose your language:

Smidig leveranse av IT-støtte for medarbeidersamtalen

Vi hadde tungvinte, manuelle rutiner for å gjennomføre medarbeidersamtalen, sier HR-rådgiver Anne Therese Bogen hos advokatfirmaet Thommessen AS. – Det ga dårlig kontinuitet og ble vanskelig å følge opp. Da vi høsten 2013 valgte verktøy fra CatalystOne  for å styrke våre interne prosesser, var det fordi vi raskt så at Appraisal Manager dekket våre behov og hadde den kvalitet vi forventer.

ybrqvosfgglam5ese9fh

Effektiv og systematisk gjennomføring av den årlige medarbeiderevaluering forutsatte bedre IT-støtte, og Thommessen AS hadde klare ønsker og krav for hva de ønsket seg:

  • Brukervennlighet for både leder og medarbeider 
  • Muligheter for at HR kan overvåke prosessen og ta ut rapporter· 
  • Enkelt å endre og oppdatere evalueringskriteriene og tilpasse innhold

Smidig implementeringsprosess

Thommessen AS hadde forventninger om å ta i bruk verktøyet allerede i november 2013. IT Manageren forteller at de har hatt god og tett kontakt med konsulentene hos CatalystOne underveis. - Det ble en meget smidig gjennomføringsprosess, der alt ble levert etter en nøye plan. Både kostnader, kvalitet og leveringsdato ble som lovet, og da er det en fornøyelse å være IT-ansvarlig, sier Dommerud.

Etter den smertefrie implementeringsprosessen, tok rundt 100 av selskapets advokater i bruk verktøyet i fjor høst. HR-rådgiver Anne Therese Bogen forteller at verktøyet oppleves meget enkelt og intuitivt i bruk,og nå skal resten av selskapets 190 ansatte bli kjent med løsningen. Bogen har
store forventinger til høyere effektivitet og smidighet i bedriftens HR-prosesser. – Vi ser frem til en enklere og mer systematisk prosess, med lettere tilgang til historikk, sier hun.

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 05. februar 2014

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!