Choose your language:
  • You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR-blogg /
  • Ruter investerer i tydelig ledelse, klare mål og god oppfølging av medarbeidere

Ruter investerer i tydelig ledelse, klare mål og god oppfølging av medarbeidere

Tydelig ledelse, med klare mål og god oppfølging, er definert som en av flere suksessfaktorer hos
Ruter. Bedre rutiner for de årlige medarbeidersamtalene var ett av
virkemidlene, og i januar falt valget på programvare fra CatalystOne. 
 

h79apowgf65dedmduzg3-1

Gjennomføring av medarbeidersamtalene er en del av et årshjul, men manuelle rutiner gjorde det vanskelig å følge opp mål og holde god nok oversikt over kompetanseutvikling hos Ruter.

-I dialog med fagforeningen og de ansatte definerte vi hvilke behov vi hadde for å sikre at medarbeidersamtalen ble gjennomført på en enklere og mer systematisk måte, forteller HR-sjef Bjørn Auglend.

- Vi ønsket å kunne følge opp tiltak for kompetanseutvikling med et enhetlig og oversiktlig system. I tillegg var det viktig at både ledere og medarbeidere fikk et enkelt verktøy for å forberede
medarbeidersamtalen, legger Auglend til.

Ruter vurderte flere løsninger for moderne og effektive HR-prosesser, og brukervennlighet veide tungt da Ruter valgte CatalystOne sin løsning.

Rask implementering

- Da vi inngikk avtale med CatalystOne i januar,valgte vi å utsette de første medarbeidersamtalene noen måneder, slik at vi kunne ta i bruk det nye systemet, sier Auglend. – Med et godt samarbeid med CatalystOne, fikk vi til dette på en rask og smidig måte.

I løpet av april skal Ruter gjennomføre medarbeidersamtaler med det nye elektroniske verktøyet. Tilbakemeldinger fra testfasen har vært positive. - Vi ser frem til å få en mer tilgjengelig
og strømlinjeformet prosess, der medarbeidersamtalen er godt forberedt og utviklingsmålene
blir dokumentert og fulgt opp, sier Auglend.

Bedre dokumentasjon av kompetanse

Neste skritt på veien til effektive og enkle HR-prosesser blir å implementere CatalystOnes løsning for CV-dokumentasjon. - Vi har tatt ett skritt av gangen, sier Auglend. - Programvaren vil gi oss bedre og enklere oversikt og skal støtte oss i arbeidet med å styrke kompetanseutviklingen i
organisasjonen.

 

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 04. april 2014

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!