Choose your language:

Forsvarsdepartementet setter medarbeiderutvikling i fokus

Riktig kompetanse er avgjørende for at forsvarssektoren skal løse sine oppgaver. Dette slås fast i Stortingsmelding 14, «Kompetanse for en ny tid», som setter standarden for systematisk kompetanseutvikling i sektoren. Forsvarsdepartementet valgte Appraisal Manager fra CatalystOne for å støtte arbeidet med medarbeiderutvikling.

gvw4czxwtp0s9rhs4d2c

- Det har vært en fornøyelse å samarbeide med CatalystOne, sier avdelingsdirektør Morten Larsen i Forsvarsdepartementet. I januar signerte han avtalen om implementering av Appraisal Manager, som skal gi elektronisk støtte for medarbeidersamtalen.  - CatalystOne har god forståelse for våre behov og prosessene vi skal gjennomføre, sier han. 

Medarbeidersamtalen er identifisert som en av hovedpilarene i arbeidet med å styre den enkeltes utvikling og kompetanse. - Systematisk arbeid med medarbeiderutvikling vil være avgjørende for at virksomhetene i forsvarssektoren skal bli moderne kompetansebedrifter, sier Larsen. 

Store forventninger til gevinst

Software fra CatalystOne skal være implementert før sommeren, og Larsen har store forventninger til satsingen.  - Dette vil gi et helt nødvendig løft for medarbeidersamtalens betydning. Samtidig vil vi nå kunne jobbe mer systematisk og målrettet. Tidligere forsvant samtalen inn i en ringperm. Det blir for lite forpliktende for alle parter. 

Systematisk oppfølging

Det elektroniske verktøyet fra CatalystOne vil fremfor alt gjøre det enklere å følge opp målene som blir satt og å gi tilbakemeldinger. - Vi ønsker å skape en god tilbakemeldingskultur, påpeker Larsen. 

- Systematisert oppfølging av kompetanseutvikling, mål- og resultatoppnåelse vil gjøre hele prosessen gjensidig forpliktende, påpeker Larsen. - Vi har også forventninger om at dette vil gi medarbeiderskapet større oppmerksomhet. Den enkelte medarbeider vil få bedre forståelse for hvordan deres egen kompetanseutvikling bidrar til at departementet når målene sine. Mål og forventninger vil bli tydelig kommunisert i en positiv dialog mellom leder og medarbeider. Og med dette verktøyet blir det ingen unnskyldning for ikke å følge opp målene, sier Larsen.

Bilde:

Avdelingsdirektør Morten Larsen, Forsvarsdepartementet

Salgsdirektør Magne Tveter, CatalystOne Solutions AS

 

 

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 11. februar 2014

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!