Choose your language:

CatalystOne styrker laget

Jennika Levin er nylig ansatt som konsulent i CatalystOne Solutions, en spesialisert leverandør av software- og spisskompetanse innen talent- og prestasjonsledelse. I takt med at stadig flere skandinaviske bedrifter jobber systematisk innen dette området, opplever CatalystOne Solutions for tiden sterk vekst.

nclgegfmpisbix5hyuol

Jennika Levin har betydelig HR erfaring og vil blir en viktig bidragsyter i konsulent-teamet med kompetanse og kapasitet i implementeringsprosjektene.

- Vi er svært opptatt av å finne rett person med rett kompetanse og bakgrunn. Like viktig er at vedkommende bidrar til å opprettholde høy kundetilfredshet, ett av våre konkurransefortrinn, og her falt valget naturlig på Jennika, sier Hanne Skar - leder av konsulentavdelingen.

- Jeg ser frem til å være en del av konsulentteamet og arbeide i en organisasjon med ambisiøse mål og med sterk fokus på prestasjonsledelse og medarbeiderutvikling – også internt, sier Jennika Levin. – Det skal bli spennende å lære mer om hvordan våre software løsninger støtter god ledelse og hvordan systematisk arbeid med strategiske HR-prosesser hjelper våre kunder til å realisere konkrete gevinster.

CatalystOne Solutions AS har ca. 50 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm, Sandefjord og Chandigarh (India). August, 2014.

www.catalystone.no

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 28. august 2014

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!