Choose your language:
  • You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR-blogg /
  • Bedre støtte i fokus på adferd, måloppnåelse og etterlevelse av selskapets verdier

Bedre støtte i fokus på adferd, måloppnåelse og etterlevelse av selskapets verdier

Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) styrker sine ledelsesprosesser med online løsning fra CatalystOne Solutions. Løsningen skal bidra til at forventninger til måloppnåelse og etterlevelse av selskapets verdier blir tydeliggjort for alle ledere og medarbeidere.

mv6svvlsdglmnp2kr7sl

EMGS er nå i gang med å implementere en online løsning fra CatalystOne Solutions for å støtte sine performance management prosesser. Prosjektet starter i august 2014 og skal være ferdig før jul i år.

Løsningen fra CatalystOne skal bidra til å tydeliggjøre forventninger mellom leder og medarbeider og lette oppfølgingen gjennom året. EMGS skal også benytte løsningen i sitt talentutviklingsprogram.

EMGS er en «avansert» organisasjon, med operasjoner globalt, både onshore og offshore. Dette gjør det enda mer utfordrende å implementere felles prosesser i hele organisasjonen med etterlevelse av selskapets verdier og en strukturert måloppfølging. EMGS vektlegger fokus, tydelig tilbakemelding og motivasjon. Bruk av online verktøy er en avgjørende faktor for å få til dette. Løsningen fra CatalystOne er intuitiv og krever ingen opplæring av medarbeidere. Egne videosesjoner vil bli benyttet for å veilede ledere og medarbeidere.

Fakta om EMGS: Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) benytter avansert teknologi for å levere høykvalitetsdata til bruk i leting etter olje og gass på havbunnen. Rundt 300 høyt kompetente medarbeidere jobber for selskapet verden over. Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Houston, Villahermosa (Mexico), Rio (Brasil) og Kuala Lumpur (Malaysia). EMGS omsatte for 145 millioner USD i 2013. Mer om selskapet på http://www.emgs.com

På bildet: Rune Riktor, Sales Executive CatalystOne Solutions og Even Selnæs, Vice President Human Resources EMGS (til høyre).

www.catalystone.no

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 21. august 2014

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!