Choose your language:

5 praktiske tips – strategisk kompetanseutvikling

I denne artikkelen har du som leser allerede erkjent at det å ha strategisk tilnærming til kompetanselight bulb Alternative energy concept er avgjørende for at virksomheten skal være konkurransedyktig og nå overordnede mål på kort og lang sikt. Du har også sett viktigheten av sammenhengen mellom kompetansen til den enkelte medarbeider og virksomhetens behov.

Ut fra dette perspektivet gir jeg 5 praktiske tips for å jobbe effektivt med strategisk kompetanseutvikling.

 

5 praktiske tips

  1. Sørg for at all relevant kompetanse per ansatt dokumenteres. Tenk i forkant hva som er relevante og viktige kompetanser for organisasjonen, men mye er gitt. Det kan være formell utdanning, virksomhet- og bransjespesifikke kompetanser, kurs, prosjekterfaring, sertifiseringer, språk. Dokumentasjonen av den enkeltes kompetanse kan gjøres av medarbeider (eller leder) og gjennomgås sammen for å sikre kvalitet og felles forståelse.
  2. Neste steg er å definere kompetanse per rolle. Hva skal medarbeider kunne for å utføre sin jobb? Vurderinger av hvorvidt medarbeider har rett kompetanse i forhold til sin rolle foregår best i dialog mellom leder og medarbeider – ofte i utviklingssamtalen. Dagens ansatte ønsker i langt større grad enn tidligere å ta ansvar for egen utvikling.
  3. Dersom medarbeider trenger mer kunnskap for å fylle sin rolle, utarbeides en kompetanseplan. Det kan bety e-læring, kurs, on-the-job-training, støtte fra mentor, selvstudier, hospitering etc. HR administrerer kurs og følger med på hvem som har meldt seg på og hvem som har gjennomført. Gjennomførte kurs legges automatisk til den ansattes kompetanseprofil. Utløp av sertifiseringer varsles på e-post på et gitt antall dager før utløp.
  4. HR tar ut aggregerte rapporter. Det kan være oversikter over kompetansegap, sammenlikninger eller den totale kompetansebeholdningen.
  5. Utviklingsplanen følges opp av den enkelte og sammen med leder fortløpende under året i statussamtaler, halvårsamtaler og den årlige utviklingssamtalen.

Konklusjon

Innsatsen som legges ned rundt kompetanseutvikling i virksomheten må ha en systematisk tilnærming og digital støtte. Uten dette vil man ikke lykkes. Alternativet, som er manuelt arbeid, er uoverkommelig med mindre virksomheten er veldig liten. Systematikk og digitale verktøy er viktige ingredienser for å dra dette viktige arbeidet i mål.

Catalystone.com

Catalystone.com, 17. mars 2016

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!