Fyra tips för att lyckas med Continuous Performance Management

Continuous-performance-management-tips

Under senare år har visionära företag helt vänt upp och ned på processerna för hur de arbetar med performance management. Årliga bedömningar har ersatts med ett mer modernt och iterativt arbetssätt med en utvecklad modell - continuous performance management. Fler företag än någonsin tidigare överväger nu att gå i samma fotspår och uppdatera sin tillämpning av performance management. Men att förändra en så stor process, som omfattar varje enskild anställd i företaget, är ingen enkel uppgift.  Med god planering och förberedelser är en sömlös och framgångsrik övergång dock fullt möjlig. 

Här är fyra tips som kan hjälpa dig att lyckas med continuous performance management: 

Säkra att du har med dig dina formella och informella ledare

 Alla som har erfarenhet av organisationsförändringar vet att det är en utmanade process där man i de flesta företag kan förvänta sig någon form av motstånd oavsett hur väl motiverad förändringen är. Genom att få med sig informella och formella ledare, som lätt kan påverka andra i en eller annan riktning, minimeras risk för osäkerhet.

Avsätt tid för att informera och visa företagsledningen vilka fördelar man kan vänta genom att implementera av en mer agil metod för performance management. Se till att svara på deras frågor och funderingar som kan dyka upp under processen. Som en extra bonus kan intelligenta och riktade frågor från företagsledningen belysa parametrar som ingen har tänkt på tidigare. 

Hämta inspiration från framgångshistorier

Tiden är mogen för att implementera en continuous performance management-modell. Det som tidigare sågs som en riskabel och oprövad metod har numera en självklar roll inom HR.

Pionjärföretag som Deloitte och Microsoft har banat väg för dem som vill följa deras exempel. I dagsläget finns det en uppsjö av kunskap att luta sig mot, där man även kan läsa på om de vanligaste utmaningarna och lärdomarna. Att se på case från framgångsrika företag när du utvecklar er projektplan kan hjälpa till att identifiera verktyg, processer och tillämpningar som kan underlätta implementeringen i ditt företag.

Skräddarsy den bästa tillämpningen för er

Inget företag är det andra likt. Att lära sig om vad som har fungerat för andra är utan tvekan värdefullt men det är minst lika viktigt att komma ihåg att det inte finns en tillämpning som passar alla. Använd kunskapen du har hämtat utifrån och tillämpa den på de unika förutsättningar som finns i ditt företag. Faktorer som komplexiteten i ditt företag, branschen ni verkar inom, var ni finns, företagskultur och sammansättningen av anställda kommer att påverka vad just ni anser vara en bra lösning.

Förbered personalen väl

Något som förbises alltför ofta när nyckelprocesser ändras eller nya introduceras är viljan till förändring hos medarbetare. Med betydligt större tonvikt på handledning och utveckling, kräver continuous performance management betydligt mer av cheferna än vad den enklare årliga bedömningen någonsin gjorde.

Adekvat utbildning bör erbjudas till alla chefer för att säkerställa att de har förståelse för hur de bäst genomför meningsfulla och högkvalitativa performance check-ins och att de kan ge konstruktiv feedback. 

Dra nytta av fördelarna

Organisationsförändringar kräver tid och omsorgsfull planering men när hjulen väl är i rullning behöver du inte vänta länge på att skörda fördelarna med continuous performance management.   

Ta teknologiföretaget Adobe som exempel, en kort tid efter att de implementerade continuous performance management minskade uppsägningarna med 30 %. Eller Cargill, där 70 % av de anställda som tillfrågades uppgav att de kände sig mer värdefulla för företaget som en direkt följd av de regelbundna uppföljningsmötena med chefen.

Continuous performance management är ett otroligt kraftfullt verktyg som har kapacitet att förändra kulturen i en organisation till det bättre på mycket kort tid. Med lite planering och framsynthet kan modellen tillämpas framgångsrikt i ditt företag.

Läs även: Continuous performance management

Pernilla Åström

Pernilla Åström, 17 oktober 2018

Få månatliga uppdateringar från bloggen!