Choose your language:

Hva er en lisens?

glossary_se_licens_90416634

En lisens er en form for rettighet som gir en person eller organisasjon tillatelse til å bruke en bestemt programvare eller annen type åndsverk, for eksempel musikk, bilder eller tekst. Lisenser reguleres vanligvis av avtaler mellom leverandøren av eiendelen og den som ønsker å bruke den, og spesifiserer hvordan det som omfattes av lisensen kan brukes.

I IT-sammenheng kan lisenser gis for programvare, databaser, nettsteder eller lignende. En lisens kan for eksempel gi en organisasjon rett til å installere og bruke en bestemt programvare på et visst antall datamaskiner, eller til å publisere et bilde eller lydklipp på en nettside. Et eksempel er lisenser for Microsoft 365, som gjør det mulig for de ansatte å bruke Word, Excel osv.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.