Choose your language:

Hva er integrasjoner?

glossary_se_integrations_239002849

Integrasjoner innen IT handler om å koble sammen ulike systemer, programvare eller tjenester slik at de kan fungere sammen og utveksle data og informasjon med hverandre. En integrasjon kan utføres på ulike måter, for eksempel ved å opprette koblinger mellom ulike systemer og programvare eller ved å bruke felles API-er for å muliggjøre datautveksling.

En integrasjon kan være en viktig del av en bedrifts IT-strategi, ettersom den kan bidra til å forbedre effektiviteten ved å eliminere manuelt arbeid og sikre at ulike systemer og verktøy kan fungere sammen uten problemer. Integrasjon mellom ulike systemer kan også bidra til å forbedre kvaliteten på data og informasjon, ettersom det gjør det mulig for systemene å kommunisere og utveksle data på en strukturert måte.

Det finnes ulike typer integrasjoner, og noen av de vanligste er følgende:

Manuell integrasjon: Bruk av eksport-/importfunksjoner for å flytte data manuelt mellom ulike systemer.

Automatisert integrasjon: Dette gjøres automatisk ved hjelp av for eksempel API-er eller integrasjonsverktøy for å opprette koblinger mellom ulike systemer.

Skybasert integrasjon: Integrasjonen skjer ved at ulike systemer og verktøy kobles til en felles skyplattform, slik at de kan integreres på en enkel og smidig måte.

 


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.