Choose your language:

Hva er en hybrid arbeidsplass?

glossary_se_hybrid_workplace

En hybrid arbeidsplass er en arbeidsplassmodell der de ansatte jobber delvis på kontor og delvis hjemmefra. Det betyr at de ansatte kan velge hvor de vil jobbe, avhengig av hva som passer best for deres behov og preferanser.

Oppsettet kan variere, for eksempel kan en hybrid arbeidsplass innebære at medarbeiderne jobber på kontor visse dager i uken og hjemme resten av uken, eller at de kan velge arbeidssted selv, avhengig av hva som passer best for deres daglige rutiner og oppgaver.

Hybride arbeidsplasser har blitt stadig mer populære de siste årene, særlig etter pandemien, ettersom mange bedrifter har innsett at det fungerer veldig bra. En hybrid arbeidsplass kan gi de ansatte mer fleksibilitet og frihet, samtidig som bedriftene kan spare penger ved å bruke mindre kontorlokaler.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.