Choose your language:

Hva er HR-tech?

glossary_se_hr_tech_246428650

Begrepet HR-tech refererer til HR-teknologi, som igjen er teknologi som brukes innen personaladministrasjon og rekruttering. Det kan dreie seg om alt fra digitale systemer for personaladministrasjon, som lønn og vaktplanlegging, til rekrutteringsverktøy som plattformer for stillingsannonser og kandidatsporing.

Mange HR-teknologisystemer er også utstyrt med funksjoner som hjelper organisasjoner med å holde oversikt over de ansattes utvikling og kompetanse og å forbedre kommunikasjonen i bedriften. HR-tech er en viktig ressurs for organisasjoner som ønsker å automatisere og forenkle HR-relaterte prosesser, samtidig som det bidrar til å forbedre arbeidsmiljøet.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.