Choose your language:

Vad menes med formell kompetanse?

glossary_se_formell_595055627

Med formell kompetanse menes den kompetansen en person har som er tilegnet gjennom et formelt utdanningssystem og som resulterer i et kvalitetssikret sertifikat eller vitnemål. Den formelle kompetansen er en del av en persons realkompetanse, som er summen av den faktiske kompetansen en person har. Realkompetansen kan være formell, ikke-formell og/eller uformell.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.