Choose your language:

Vad menes med Compensation & Benefits?

glossary_se_compensation_benefits_356055889

Compensation & Benefits er et engelsk lånebegrep som refererer til kompensasjon (lønn) og goder til ansatte. I tillegg til grunnlønn omfatter det også andre typer goder som en ansatt kan ha, for eksempel helsetjenester, rengjøringstjenester, gratis måltider osv.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.