Choose your language:

SATS ELIXIA valgte CatalystOne som leverandør av sitt nye HRM-system

SATS ELIXIA er Nordens største treningssenterkjede med ca 7500 ansatte og 160 treningssentere. Selskapet er et resultat av fusjonen mellom SATS og ELIXIA i 2014. Integrasjonsprosessen er gjennomført, og nå etableres det et felles HRM-system fra CatalystOne for å standardisere og effektivisere.

sats-elixia-blog-img
Knut Sandvold, HR Direktør i SATS ELIXIA og Magne Tveter, CatalystOne Solutions

– Langsiktig ser vi mange muligheter og har høye ambisjoner med vårt nye HRM-system fra CatalystOne, sier HR-direktør Knut Sandvold i SATS ELIXIA. – På kort sikt tar vi tak i de områdene vi opplever som viktigst og som gir åpenbare effekter.

Det viktigste er å etablere en ny løsning for HR-Masterdata som skal sikre høy datakvalitet, effektive arbeidsprosesser spesielt for senterlederne, automatisert dataflyt mellom ulike systemer og gode rapporterings-/analysemuligheter. Deretter skal SATS ELIXIA Academy, som arrangerer hundrevis av interne kurs hvert år, ha på plass en løsning for kursadministrasjon. I tillegg skal medarbeidernes kompetanse kartlegges, og personlige treneres kompetanseprofiler skal kunne legges ut på SATS ELIXIAs hjemmesider for å forbedre tilbudet til kundene.

På lengre sikt er tanken å inkludere støtte for flere ledelsesprosesser, f.eks. medarbeider- og utviklingssamtaler og medarbeiderundersøkelser.

– I tillegg til å finne en egnet funksjonell og teknisk løsning ønsket vi å inngå et samarbeid med en leverandør som er nær, fleksibel, tilgjengelig og påvirkbar. Dette fant vi i CatalystOne Solutions, sier Knut Sandvold.

CatalystOne

CatalystOne, 09. november 2016

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!