Choose your language:

Møller Mobility Group digitaliserer HR-prosesser med CatalystOne

AdobeStock_172012763-1024x465

Forbedrer HR sin evne til å støtte forretningen

Møller Mobility Group ønsker et enhetlig HR-system som skal bidra til å skape god opplevelse for medarbeiderne gjennom hele deres livssyklus i organisasjonen – fra ansettelse til avslutning. Møller Mobility Group velger CatalystOne for digitalisering av HR-prosesser. Samarbeidet skal bidra til at HR bedre kan støtte opp under forretningens behov slik de speiler seg i dag og fremover.

Møller Mobility Group (MMG) er en av Nord-Europas ledende bilselskaper og har en omsetning på over 26 milliarder NOK. Kjernevirksomheten omfatter import, salg og finansiering. MMG som endret sitt navn fra MøllerGruppen høsten 2017 driver virksomhet i 5 land: Norge, Sverige, Latvia, Litauen og Estland. MMG sin virksomhet fordeler seg over tre forretningsområder og består av Møller BIL, en flåte med 63 bilforhandlere og serviceverksteder, Bilimport og Volkswagen Møller Bilfinans. Totalt arbeider det 4400 personer i MMG.

 

Rigger organisasjonen for bedre å møte kundenes behov

«Med økt fokus på å møte kundenes digitale behov er det blitt et sterkt behov for å automatisere og digitalisere HR-prosesser som understøtter forretningen på en god måte og gir god datakvalitet» forteller Tryggve Magnussøn, Direktør for HR/Vice President for HR i MMG.

Videre er det behov for at ledere skal kunne jobbe mer effektivt og fokusere på de riktige tingene. Samarbeidet bidrar til å standardisere de løpende HR-prosessene på tvers av land og forretningsområder. Løsningen som skal implementeres automatiserer og gir effektiv arbeidsflyt for HR og ledelsen. Et viktig mål er å skape en digital opplevelse også internt.

 

Digitalt verktøy for HR og ledere

Løsningen skal blant annet omfatte MMG sine kjerneprosesser innen HR, inklusive HR-masterdata, onboarding og offboaring, HR-analyse og fravær. Videre vil den understøtte prosessene som berører utvikling av organisasjonen og kompetanser, talenter og kontinuerlig prestasjonsoppfølging. Self-service for ansatte og ledere forenkler de administrative oppgaver og frigjør HR sin kapasitet til å støtte organisasjonen med strategiske oppgaver. HR-systemet vil også gi bedre innsikt i organisasjonen og hjelpe med å ta gode beslutninger.

CatalystOne

CatalystOne, 06. juli 2018

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!