Choose your language:

Hva er nytt for HR i 2022?

Det har vært noen underlige år for den moderne arbeidsplassen, med enorme endringer innenfor holdninger, kontorlokaler og – viktigst av alt – medarbeidernes forventninger. Hva bør det moderne HR-teamet legge vekt på i andre halvdel av 2022?

Employee-Experience

 Medarbeideropplevelse

Medarbeiderne vil at jobben deres skal oppleves som meningsfull, og ønsker seg bedre livskvalitet. Pandemien – og omveltningene den medførte innenfor arbeidsforhold – har tvunget folk til å prioritere det som betyr mest. Mange har erkjent at arbeidsdager fra åtte til fire og tilhørende pendling verken er ønskelig eller nødvendig.

Medarbeiderne er også mer oppmerksomme på psykiske helseproblemer på arbeidsplassen, inkludert stress, utbrenthet og angst – som alt sammen er altfor vanlig. De er også mindre villige til å tolerere destruktiv adferd på arbeidsplassen, som gruppepress, mobbing og fordomsfullhet. Dette er lett å se i sosiale medier og i nettaviser, der medarbeidere som blir tvunget tilbake på kontoret, reagerer kraftig mot en utdatert arbeidskultur.

Ledere som ikke anstrenger seg for å forstå hva som får medarbeidere til å slutte, samt arbeidsgiverne og mulighetene de trekkes mot, setter faktisk virksomheten sin i fare.

Heldigvis prioriterer stadig flere bedrifter medarbeideropplevelse (EX) for å skille seg fra konkurrentene og beholde viktige medarbeidere. Undersøkelser fra IBM og Globoforce viser en sammenheng mellom god medarbeideropplevelse og medarbeidernes arbeidsinnsats og måloppnåelse, omsetningen og de økonomiske resultatene generelt.

Innsikt

Det kan være vanskelig å vite hva medarbeiderne ønsker, med mindre du følger aktivt med og ber om tilbakemelding på tiltakene du har innført.

HR-team kan samle inn informasjon på mange måter, fra intervjuer til spørreundersøkelser og personlige samtaler. Det avgjørende er om de riktige dataene blir samlet inn, om formatet er så engasjerende som mulig, og om innsikten er tilstrekkelig til å utarbeide en business case for endring.

Det er viktigere enn noensinne at bedrifter og ledere lytter til medarbeiderne sine og kommuniserer effektivt, for å sikre at arbeidsstyrken trekker i en positiv retning og bidrar til selskapets mål.

Teknologi

Medarbeiderne er vant til effektiv og brukervennlig teknologi, så de blir raskt lei av de klønete grensesnittene og plattformene som mange arbeidsplasser bruker.

Mangelen på engasjerende verktøy kan skape en følelse av fremmedgjøring. Derfor velger stadig flere vellykkede selskaper spesialisert HR-teknologi for å fremme medarbeiderengasjement, forbedre arbeidsplassopplevelsen og følge med på hva som virkelig skjer i hele selskapet.

HR-teknologi legger også til rette for raskere og til og med automatisert rapportering, noe som gir teamene mer tid til å bidra til strategisk planlegging og bedriftens resultater generelt.

Løsningen

Det er mye å tenke på de neste månedene. Derfor har vi oppdatert den mest populære e-boken vår, som hjelper moderne HR-team med å dekke behovene til medarbeiderne og virksomheten som helhet. E-boken er full av informasjon, statistikk og ekspertråd som hjelper fagfolk innen HR med å nå målene sine og lykkes i rollen sin – både i år og i årene som kommer.

CatalystOne

CatalystOne, 30. juni 2022

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!