Choose your language:

Guide til nye HR-ledere, del 3: Kultur

«Kultur spiser strategi til frokost», sa den tidligere guruen innen forretningsledelse, Peter Drucker. Sitatet er mange tiår gammelt, men så sent som i 2005 erklærte den kjente HR-spesialisten Josh Bersin igjen kultur som det hotteste temaet innen forretningsutvikling.

Guide til nye HR-ledere - Kultur.jpg

Og det er ikke så rart; studier har nemlig vist at det er en direkte sammenheng mellom bedriftskulturen og bedriftens bunnlinje. Enhver organisasjons suksess koker ned til én ting: Hvor godt den får sine medarbeidere og ledere til å jobbe mot et felles mål.

Som ny HR-leder er det derfor ingen tvil om at også kultur vil stå høyt på agendaen din. Du bør sørge for at alle ansatte er engasjerte, motiverte og trekker i samme retning, samt at de er villige til å strekke seg litt lenger for å hjelpe en kollega eller en kunde – listen er lang. 

«Før du foretar deg noe, er det viktig at du lytter til, blir kjent med og tar pulsen på organisasjonen», sier Camilla Hydén Karlsson, VP People & Culture hos CatalystOne. Hun definerer kultur som «måten vi gjør ting på her».  Det er mulig at kulturen allerede står sterkt i bedriften, og at de ansatte kan identifisere seg med virksomhetens verdier og deler de samme målene, men du bør ikke handle ut fra antagelser. «Først må du finne ut om det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelser tidligere, og hva resultatene fra disse var. Hvis du har et HR-system er dette enkelt. Intervju en gruppe mennesker, som representerer hele organisasjonen – på tvers av funksjoner og landegrenser, toppledelsen, førstelinjeledelsen og andre medarbeidere. Finn ut hva de sier om «måten vi gjør ting på her». Bruk deretter medarbeider- eller trivselsundersøkelser for å finne ut hvordan bedriftskulturen(e) står i dag: Hva fungerer godt? Hvor er det rom for forbedring?»

Når du har identifisert områder som har behov for forbedring, må du huske at kultur er noe hver enkelt ansatt må forholde seg til. Det er derfor helt avgjørende at du involverer hele organisasjonen i prosessen når du skal utvikle bedriftskulturen. Når du gir de ansatte en aktiv rolle og eierskap til kulturen, kommer de til å delta aktivt og leve ut kulturen i praksis. På denne måten manifesterer kulturen seg i arbeidshverdagen, i stedet for å bli stuet bort i en ringperm som aldri blir åpnet.

Skap engasjement i organisasjonen for å oppnå suksess

Utvikling av en bedriftskultur krever langsiktig tenkning og planlegging, og kan med fordel gjennomføres i etapper. Involver organisasjonen ved å be om ideer og tilbakemeldinger, avhold arbeidsseminarer med praktisk involvering og sikre at så mange som mulig bidrar i prosessen. Og selv om du identifiserer områder som trenger forbedring, må du også huske å legge vekt på de tingene som fungerer godt. Er det for eksempel en tradisjon å feire medarbeidernes fødselsdager? Eller pleier man å gjøre noe ekstra for å markere jubileer? Fortsett med disse tradisjonene, og husk å gå foran som et eksempel på de områdene du vil forbedre.

Et viktig aspekt av kulturen er at jo mer medarbeiderne er spredt over forskjellige steder, desto mer må du sannsynligvis jobbe med dette området og involvere flere ansatte. For at et selskap skal nå målene sine, må alle bidra.


Dette er den tredje delen av bloggserien vår, som veileder nye HR-ledere i ulike deler av jobben deres. Hvis du gikk glipp av de forrige innleggene, finner du dem her:
  1. «Grunnleggende administrative "must haves"» forklarer hvordan man skal prioritere de administrative oppgavene som venter alle som etablerer en HR-funksjon i en organisasjon.
  2. «Den årlige HR-syklusen» legger vekt på hvordan du setter opp en årsplan og hvilke prosesser du med fordel kan se på først.
Følg med: Den 4. og neste delen av denne bloggserien handler om Nettverksbygging og kontinuerlig læring.

Lurer du på hva CatalystOne-teamet har å si om vår egen bedriftskultur? Se videoen nedenfor!

 

CatalystOne

CatalystOne, 15. desember 2017

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!