Choose your language:

Guide til nye HR-ledere, del 5: Lær av egne feil

«Hvis jeg bare hadde visst ...» er en tanke som kan streife oss fra tid til annen. Som ny HR-leder i en bedrift kan du også oppleve slike øyeblikk. Det å lære av sine egne feil er en naturlig del av det å utvikle seg profesjonelt.

NO-5.jpg

Camilla Hydén Karlsson, VP People & Culture hos CatalystOne, deler noen av sine erfaringer fra HR-arbeidet. Hun har et favorittsitat fra Nelson Mandela som passer godt i arbeidet med å bygge opp en HR-organisasjon: «Jeg taper aldri. Enten vinner jeg, eller så lærer jeg».

1) Godta at ting tar tid. Du kan ha en velformulert, detaljert plan for implementering av prosesser, men det er viktig å huske på at du er avhengig av andre for å lykkes. For eksempel utvikles ikke en kultur over natten. Vær tålmodig!

2) Lær å delegere og dele ansvar. Spesielt i begynnelsen er det mange små ting du trenger å få på plass i løpet av kort tid, så det er viktig at du kan delegere eller få støtte når det trengs. Ikke vent på at noen skal spørre deg om du trenger hjelp. Vær proaktiv!

3) Husk å reflektere og ta steg for steg. Du kan ikke alltid få alt til å stemme første gang, så det er viktig at du er ydmyk, at du lytter til andre og reflekterer over og endrer prosesser når du ser at det er behov for det. Bruk litt tid på å reflektere over følgende: Hva har vi? Hvordan fungerer det? Hva må endres, og viktigst av alt, hvordan implementere disse endringene?

4) Kommuniser, kommuniser, kommuniser. Utrulling av prosesser eller endringer uten god kommunikasjon mot interessenter eller støtte fra ledelsen kan være en tung opplevelse. Sørg for at ledelsen er om bord og engasjer organisasjonen i prosessen før du ruller ut ting. Lær deg å forklare hva, hvorfor, hvor, når og hvem. Når du klarer dette, betraktes en endring som en utvikling.

5) Tenk at rollen din handler om mennesker og kultur, ikke HR. «Et økende antall toppledere forstår betydningen av kultur som en driver for forretninger, og du spiller en nøkkelrolle i å forme organisasjonens kultur», sier Camilla. «Det er på tide at vi beveger oss bort ifra gammeldags HR, og at du og din HR-avdeling blir mer forretningsorienterte. Mennesker og kultur bør stå øverst på konsernsjefens agenda», fortsetter hun.


Dette er den siste delen av bloggserien vår, som veileder nye HR-ledere i ulike deler av jobben deres. Hvis du gikk glipp av de forrige innleggene, finner du dem her:
  1. «Grunnleggende administrative "must haves"» forklarer hvordan man skal prioritere de administrative oppgavene som venter alle som etablerer en HR-funksjon i en organisasjon.
  2. «Den årlige HR-syklusen» legger vekt på hvordan du setter opp en årsplan og hvilke prosesser du med fordel kan se på først.
  3. «Kultur»gir deg en rekke tips når det gjelder kartlegging og utvikling av kulturen i din organisasjon.
  4. «Nettverksbygging og kontinuerlig læring» gir tips om hvordan du kan utvikle deg faglig. 
CatalystOne

CatalystOne, 22. desember 2017

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!