Choose your language:

"GDPR treffer ikke oss!"

Hånden i været dere som ikke har hørt om EUs nye generelle personvernforordning, eller GDPR! 
Med rundt 6 måneder igjen før en så drastisk endring i personvernreglene trer i kraft, håper jeg virkelig ikke du hadde hånden i været.

langsiktig-planlegging-for-a-sikre-personvern.jpg

Det finnes ingen organisasjoner som ikke håndterer data, og hvis du tilfeldigvis bor, jobber, har ansatte eller driver forretning innenfor Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde (EEA), er det ingen måte å unngå GDPR.

Derfor skulle en tro at selskaper tar denne situasjonen alvorlig og forbereder seg siden det å ikke være i samsvar med reglene i GDPR kan resultere i betydelige bøter. Likevel er det en jevn strøm med nyheter og undersøkelser som gir et bilde av selskaper og bedriftsledere som virker svært avslappede i forhold til GDPR. De mener til og med at det ikke vil gjelde deres organisasjon!

 

Her er statistikken som vekker bekymring:

Til tross for denne avslappede holdningen til GDPR berører dette alle. Å vente til siste liten med å forberede seg på de nye reglene kan koste din organisasjon ikke bare penger, men dine kunders tillit og i verste fall, skade deres omdømme.

Er du usikker på hva persondata er? Det britiske Information Commissioner Office har definert det slik at til og med anonymiserte data kan være personopplysninger under visse forhold. Datatilsynet forklarer at definisjonen for personopplysning stadig utvides.

Et bra sted å starte er å skaffe seg en oversikt over dine data og hvor de er lagret. For å hjelpe deg i gang har vi laget et gratis kartleggingsverktøy for å lage en strukturert oversikt over dine ansatte-data.

Last ned på linken under.

Johanna Puustinen

Johanna Puustinen, 20. november 2017

Johanna is responsible for content at CatalystOne and loves sharing good customer stories industry trends and news from CatalystOne.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!