Choose your language:

Flokk velger CatalystOne

Flokk oppsto ved at tre virksomheter ble slått sammen i 2007. Ulike kulturer, verdisett og ledelsesformer skulle smeltes sammen. Mye arbeid har blitt lagt ned i bygging av felles prosedyrer og rutiner, riktignok basert på manuelle systemer.

– Vi kom til et punkt der mangel på IT-støtte innebar mange begrensninger for vår geografisk spredte organisasjon, sier Lillevi Ivarson, SVP HR & Organisational development. – Vi manglet samlede og oppdaterte oversikter over våre ansatte, deres kompetanse og deres prestasjoner. Våre manuelle rutiner for medarbeidersamtaler og kompetansekartlegging ble svært ressurskrevende, fortsetter Ivarson.

Detaljerte krav til ny IT-løsning for HR Masterdata, medarbeidersamtaler og kompetansestyring ble utarbeidet, og en rekke internasjonale og nasjonale leverandører ble vurdert. – En kombinasjon av god løsning, nærhet, kompetanse og gjennomføringsevne gjorde at valget til slutt falt på CatalystOne Solutions, forteller Ivarson.

Ved å få bedre kunnskap om sine ansatte, skape tryggere rammer for ledere og medarbeidere og forbedre målstyringen forventer Flokk at medarbeidernes engasjement også vil stige. – Dette påvirker produktiviten positivt, og vi tror også at kundene våre vil merke det, avslutter Ivarson.

Flokk eier varemerkene HÅG, RH og RBM og er skandinavisk markedsleder innen design og produksjon av sittemøbler til private og offentlige kontormiljøer. Selskapet har hovedkontor i Oslo og produksjonsenheter på Røros i Norge og i Nässjö i Sverige. Datterselskaper er etablert i Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike, Sveits og Singapore.

CatalystOne

CatalystOne, 09. januar 2015

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!