Choose your language:

Den perfekte tilbakemeldingen? Her har du den hemmelige oppskriften

Det er ingen tvil om at tilbakemeldinger er et viktig element i en organisasjon og i forholdet mellom leder og medarbeider. Vi vil alle ha det, og mange ganger husker vi også å gi tilbakemelding og tenker at det vil ha en positiv effekt uansett.  

Tilbakemeldinger-fra-kollega.jpg

Men nevroforskere har oppdaget at det er en betydelig forskjell på effekten av tilbakemeldinger avhengig av hva tilbakemeldingen din fokuserer på.

La oss si at du ønsker å anerkjenne medarbeideren din for å ha vært en aktiv deltaker under en workshop. Det er riktignok positivt ladet om du sier «du var så dyktig i den workshopen» eller «skikkelig godt jobbet, team!», men det forskerne har oppdaget er at dette faktisk vil virke mot sin hensikt. Tilbakemeldinger basert på egenskaper reduserer i virkeligheten motivasjon, øker stressfaktoren og har en negativ effekt på prestasjoner. 

Tilbakemeldinger basert på handling, som for eksempel «i dag trakk du frem mange gode eksempler på utfordringer som kundene har med produktet vårt», har derimot en positiv virkning. Å være konkret, spesifikk og ha fokus på arbeidsoppgaver, ikke personens egenskaper, er veien å gå hvis målet ditt er å motivere, engasjere og forbedre prestasjonene. Så før du gir en tilbakemelding, spør deg selv om det du er i ferd med å si er personrelatert eller jobbrelatert. 

Tilbakemeldinger som et ledd i den løpende prestasjonsstyringen

Vi gir ikke tilbakemeldinger bare for å gi dem, men for å anerkjenne en god prestasjon, engasjere, motivere, forbedre og utvikle. Derfor skal du aldri være redd for å gi tilbakemeldinger, selv om oppskriften på den perfekte tilbakemeldingen kan synes å være utfordrende.

Det er mange undersøkelser som bekrefter det ideelle øyeblikket for å gi tilbakemelding, nemlig så snart som mulig. Ikke vent med tilbakemeldingen din. Undersøkelser har faktisk avdekket at jo lenger du venter med en tilbakemelding, desto mindre virkning har den.

Spontane tilbakemeldinger er en del av et engasjerende og positivt arbeidsmiljø. Fra et HR-perspektiv er den også en del av den løpende resultatutviklingen, som består av medarbeidersamtaler og statussamtaler (eller check-ins), uformelle møter og konkrete tilbakemeldinger.

Medarbeidersamtaler, statussamtaler og uformelle møter forblir svært ofte mellom medarbeideren og lederen, men tilbakemeldinger kan og bør være noe som ikke lar seg hindre av organisasjonskartet. Dette er spesielt viktig nå som flere og flere jobber på tvers av funksjoner, for eksempel med både produktutvikling og salg, eller markedsføring og IT. Disse tilbakemeldingene kan hjelpe ledere med å danne seg et bedre bilde av medarbeideren i en større sammenheng. 

Mange organisasjoner ser nå den positive virkningen av raske tilbakemeldinger som en del av løpende prestasjonsstyring, men mangler de riktige verktøyene for å tilrettelegge for deling av tilbakemeldinger. Derfor har vi i CatalystOne utviklet Fast Feedback, et verktøy som lar deg sende eller be om tilbakemelding til eller fra alle i samme organisasjon. Ta en titt på videoen for å lære litt mer om hvordan det virker!


Svein Erik Myhr

Svein Erik Myhr, 06. desember 2017

Svein Erik is dedicated to great communication. As Marketing Manager he spends his days finding the very best ways we can offer business value to our prospects and customers.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!