Choose your language:

Hvordan ligger de nordiske landene an i den globale talentrangeringen?

Nordiske flagg

IMD World Competitiveness Center har igjen rangert 63 land basert på deres evne til å utvikle, tiltrekke seg og beholde talenter. Rangeringen består av underkategoriene; Investering & Utvikling, Attraktivhet og Modenhet, hvor den siste refererer til utdannelse og egenskaper.

Så, hvordan ligger de nordiske landene an? Det viser seg at de nordiske landene spriker. Danmark beholder sin plass nummer to og Norge sin plass nummer 7. Finland beveger seg en plass oppover til nummer fem på listen og Sverige... faller fem plasser til nummer 9 på listen! 

Danmark skårer høyt takket være høy medarbeidermotivasjon, opplæring og kompensasjon, men det er rom for forbedring i form av hvor attraktive de er for å tiltrekke seg kompetanse fra utlandet. Der ligger Danmark nede på 25. plass. Finland, på den annen side, får en god plassering primært på grunn av investeringer i utdannelse, mens Norge får sin rangering på bakgrunn av høy medarbeidermotivasjon, høy livskvalitet og generelt høyt kompetent arbeidsstyrke.

Sverige får et slag i siden i alle tre kategorier, men har bra lønnsnivå i servicenæringen, samt et generelt høyt kompetansenivå i arbeidsstyrken.

Island er nummer 18 på listen.

Dette er topp 10:

  1. Sveits
  2. Danmark
  3. Belgia
  4. Østerrike
  5. Finland
  6. Nederland
  7. Norge
  8. Tyskland
  9. Sverige
  10. Luxemburg

Å ha en tilstrekkelig base med talenter er essensielt, ikke bare for verdiskapning på kort sikt, men også for årene som kommer.

Les mer om våre løsninger som støtter talentutvikling

Johanna Puustinen

Johanna Puustinen, 24. november 2017

Johanna is responsible for content at CatalystOne and loves sharing good customer stories industry trends and news from CatalystOne.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!