Choose your language:

Collector Bank samler og automatiserer HR-prosesser i moderne skyløsning

Den svenske finansgruppen har valgt CatalystOne sin skybaserte HCM-platform til å oppnå sine ambisjoner om strømlinjeformede HR-prosesser

CatalystOne skal levere en fullt integrert HR-løsning som skal rulles ut til Collector Banks 500 ansatte i Sverige, Norge og Finland.

En del av løsningen er HR-masterdata (human resources information system – HRIS) som vil administrere og lagre nøkkelinformasjon om medarbeiderne i organisasjonen. Denne delen av HR-systemet vil fungere som kjernen i løsningen som alle de andre HR-prosessene vil knyttes opp mot. Modulen for HR-masterdata kan enkelt integreres med andre forretningssystemer, f.eks. lønnssystem, og vil redusere behovet for manuelle oppdateringer og samtidig øke datakvaliteten betydelig.

«Målet vårt var å finne en leverandør som kunne samle vårt HR-systemlandskap på en moderne plattform som oppfylte våre strenge sikkerhetskrav. Vi i Collector Bank er opptatt av at vår videre suksess bygger på at vi løpende klarer å ta i bruk ny teknologi – og digitalisering av HR-prosessene våre var en naturlig del av det arbeidet.», sier HR Director Sandra Schedwin i Collector Bank.

Avtalen som Collector Bank har inngått med CatalystOne gjelder en fullt integrert løsning som dekker følgende behov:

  • HR-masterdata, inkludert onboarding, lønnsregulering og HR-analyse
  • Systemstøtte for performance management-prosesser, inkludert medarbeidersamtaler, kalibrering, statussamtaler og etterfølgerplanlegging
CatalystOne

CatalystOne, 10. juli 2017

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!