Choose your language:

Borregaard velger HR-system fra CatalystOne

Automatisering og effektivisering av produksjonsprosessene har stått høyt på agendaen hos Borregaard som har investert stort i dette arbeidet. Nå står effektivisering og digitalisering av ledelsesprosessene for tur. Borregaard valgte HR-system fra CatalystOne til dette.

Borregaard_Avtalesignering-768x576Dag Arthur Aasbø, Borregaard og Magne Tveter, CatalystOne Solutions

– Vi ønsker å avskaffe tid- og ressurskrevende manuelle rutiner på stadig flere områder, også innenfor ledelse, sier Dag Arthur Aasbø, direktør organisasjon & samfunnskontakt.

– Det er kritisk for oss å ha løpende oversikt over våre operatørers realkompetanse og raskt lukke eventuelle gap. Derfor implementerer vi et nytt system som erstatter våre nåværende regneark-baserte kompetansematriser og samtidig forenkler kursadministrasjon og gjennomføring av medarbeidersamtaler i hele selskapet.

– Planen er i første fase å rulle ut IT-løsningen i Norge, for deretter å involvere hele den globale organisasjonen, sier Aasbø.

Om Borregaard

Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmerstokken produserer Borregaard lignin, spesialcellulose, vanillin og bioetanol til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.
Borregaard har 1080 ansatte i 16 land og er global markedsleder innen ligninbaserte produkter.

CatalystOne

CatalystOne, 07. februar 2017

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!