Choose your language:
  • You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR-blogg /
  • Bambora valgte HR-system fra CatalystOne som støtte for sin vekst og kulturbygging

Bambora valgte HR-system fra CatalystOne som støtte for sin vekst og kulturbygging

I takt med Bamboras sterke vekst, stilles økende krav til å tenke helhetlig i forhold til organisasjonen løsninger. De bestemte seg for å innføre en moderne, cloud-basert HR systemleverandør. Valget falt på CatalystOne.

bambora-illustration

Bambora har raskt vokst betydelig, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. I tråd med denne utvidelsen, oppsto det ganske snart et sterkt behov for en helhetlig oversikt og systematiske prosesser for å bygge, etablere og overvåke konsernets kultur og verdier. I tillegg økte etterspørselen etter systemstøtte for å gjøre det lettere å kople bonuserutbetalinger og individuell måloppnåelse. Den innledende etterspørselen etter systemstøtte var derfor 360-graders feedback og lønnsregulering.

Etterhvert som behovene ble mer konkretisert, ble det også etterspørsel etter systemstøtte for å inkludere konsernets håndtering av personaldata.

-Vi ønsket støtte for håndtering av personaldata for å gjøre det bedre og lettere å holde informasjon oppdatert og frigjøre administrative tid. Vi søker enkelhet i alt vi gjør, noe som også er en del av våre kjerneverdier. På bakgrunn av dette vurderte vi CatalystOne til å være en attraktiv løsning med et intuitivt og ryddig grensesnitt som er lett å arbeide å arbeide med, sier Bamboras HR-sjef, Antonia Brandberg

Prosjektet ble satt i gang, og endte med en vellykket gjennomføring innen 4 uker. Med disse stramme tidsplaner fant Bambora at CataystOne var den leverandøren som best møtte opp til forventningene og den raske responsen som var nødvendig.

– Siden alt snurrer veldig fort hos oss i den vekstfasen vi er i, trengte en leverandør som kunne holde tritt med våre tempo. CatalystOne viste snart at de kunne møte våre høye krav og krevende tidsrammer, avslutter Antonia.

Siden alt snurrer veldig fort hos oss i den vekstfasen vi er i, trengte en leverandør som kunne holde tritt med våre tempo

Antonia Brandberg, HR-chef, Bambora

Om Bambora 

Bambora er spesialist i betalingsløsninger og tilbyr omfattende løsninger for kortbetalinger for å forenkle administrasjonen om hvordan ta betalt. Ved å tilby alt-i-ett-pakke med betalingsløsninger slipper fagfolk i bransjen å bruke flere ulike systemer og leverandører. Selskapet har vokst i rekordtempo siden oppstarten i 2014, både gjennom oppkjøp og organisk vekst.

CatalystOne

CatalystOne, 26. februar 2016

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!