Choose your language:
  • You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR-blogg /
  • Atrium Ljungberg valgte HR-system fra CatalystOne innen Performance & Talent Management

Atrium Ljungberg valgte HR-system fra CatalystOne innen Performance & Talent Management

En investering i moderne HR-system var planlagt da Atrium Ljungberg startet sitt arbeid med å forbedre sine medarbeider – og lederskapsprosesser. Når tiden var inne falt valget på CatalystOne.

Atrium Ljungberg startet for litt over 4 år siden arbeidet med å få nye strukturerte prosesser for mål og oppfølging på plass gjennom et klart leder- og medarbeiderskap. En stor del av dette arbeidet ble viet til lederutvikling. Da organisasjonen følte seg moden begynte de å se på systemstøtte for å optimalisere sine HR- og lederprosesser ytterligere.

– Vi ønsket å forenkle og tydeliggjøre prosessen og utvide muligheten til å bruke data, ikke minst for å identifisere kunnskapsmangler og lettere å se på hva behovene er, både på strategisk- og individnivå. Slik vi vokser og har tenkt å fortsette å vokse, blir det viktig for oss å utvikle rett kompetanse. Dette blir enklere med et systemstøtte, sier Atrium Ljungberg HR-manager, Helena Martini.

Atrium Ljungberg falt for CatalystOne gjennom en av deres fornøyde referansekunder, som under et frokostseminar delte sine erfaringer.

– Jeg kjente svært godt igjen vår virksomhet med hvordan andre av CatalystOne kunder opererer. Våre verdier er grunnlaget for vår måte å jobbe på. Det er derfor viktig for oss å følge opp og vurdere ut fra et helhetsperspektiv, med våre kjerneverdier i tankene.

Atrium Ljungberg valgte å investere i en komplett løsning innen Talent & Performance Management, som starter med innføring av prosesstøtte for medarbeidersamtaler og kursadministrasjon (Learning).

– Siden en investering i system har vært på planen siden vi begynte vår reise i utviklingen av Performance Management, ser vi frem til å komme i gang med CatalystOne. Alle hos oss forberedt og spent. Det føles veldig inspirerende, sier Helena.   

Vi ser frem mot å komme i gang med CatalystOne. Alle internt er forberedt og klare, det kjennes veldig inspirerende.

 Helena Martini, HR-leder,  Atrium Ljungberg

Om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg er et av Sveriges største børsnoterte eiendomsselskap som har fokus på å eie, utvikle og forvalte primært detaljhandel og kontoreiendommer. Atrium Ljungberg har nesten 300 ansatte lokalisert i Sverige, hovedsakelig i Stockholm, Göteborg, Malmö og Uppsala.

CatalystOne

CatalystOne, 21. mai 2015

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!