Choose your language:

Asplan Viak – øker salgsmulighetene med proffe CVer

Profesjonell presentasjon av kompetanse = økte forretningsmuligheter

Asplan-ViakAsplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. “Vi lever av å selge kompetanse. Derfor er det avgjørende at vi kan presentere kompetansen på en profesjonell måte. Konsistente og oppdaterte CVer vil forsterke våre forretningsmuligheter fremover”, sier HR-direktør Vibeke Rørvik i Asplan Viak.

Utfordringer med dagens CV-løsning
I dagens CV-løsning er det ikke stilt felles krav til innhold og layout. Ofte er det behov for omfattende redigering I forbindelse med tilbudsprosesser. Unødvendig ressursbruk og høyt arbeidspress mot deadline er resultatet.

Forventede forbedringer
Den nye CV-løsningen, som baserer seg på selvbetjening, vil øke eierskapet blant de ansatte i alle fagavdelingene i selskapet. «Med enhetlig struktur og god søkbarhet ser vi frem til å forenkle og effektivisere våre tilbudsprosesser. Profesjonell presentasjon av CVer inneholdende relevant kompetanse vil øke våre muligheter for å lykkes», sier Rørvik.

Utvidelse av eksisterende CatalystOne-løsning
«Fra tidligere benytter vi CatalystOne for å støtte vår medarbeidersamtaleprosess og til medarbeiderundersøkelser. Det var derfor naturlig å utvide løsningen til å dekke våre behov for kompetansekartlegging», avslutter Vibeke Rørvik.

Vibeke_Rorvik-300x300

Vi lever av å selge kompetanse. Derfor er det avgjørende at vi kan presentere kompetansen på en profesjonell måte. Konsistente og oppdaterte CVer vil forsterke våre forretningsmuligheter fremover.

Vibeke Rørvik, HR-direktør i Asplan Viak.

Om Asplan Viak
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet.

Bygger langsiktige partnerskap med våre kunder - kontakt oss

Vår forretningsmodell er basert på prinsippet om å bygge langsiktige partnerskap med våre kunder. Derfor er det alltid vårt mål å gi våre kunder den beste servicen og all den støtten og hjelpen de trenger, uten å måtte bekymre seg for vedlikehold og tekniske problemer.
Trond-Iversen-Profil-foto

 

 

"Our business is about happy customers, so we are focused on our customers' needs and do everything possible to ensure that they get the most value out of their HR system every single day"

– Trond Iversen, VP of Sales. CatalystOne Solutions

CatalystOne

CatalystOne, 31. mars 2016

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!