Webinarer

Se våra webinarer som täcker ett brett
utbud av HR-relaterade ämnen

Effektiv åtkomsthantering och datasäkerhet

Vi presenterar och diskuterar vilken roll molntjänster, HR-masterdata, automatisering och systemarkitektur har för att säkerställa god åtkomsthantering och datasäkerhetsprocesser.

Våra talare från Microsoft, Crayon och CatalystOne kommer att presentera och diskutera följande ämnen:
 • Varför molnet ska vara ditt förstaval när det gäller datasäkerhet och lagring av känsliga personuppgifter
 • Varför HR-data och ett modernt HR-system är nyckelelement i effektiv och säker åtkomsthantering, datasäkerhet och GDPR-efterlevnad
 • I vilket system hör HR-masterdata hemma och vem ska egentligen ta ägandeskap för detta?
 • Exempel på systemlandskap där HR-systemet styr automatisering och flöde av masterdata till ett antal andra affärssystem i företaget

Se webinaret här

On-Demand-Webinar-2020_MSCrayon

 

Live-Panel-Webinar-2020_v2-EN

 

Samarbete mellan HR och IT 2020

Vi diskuterar resultaten av The Scandinavian HR-IT Report 2020. Våra panelister från både HR- och IT-arenan delar insikter om förhållandet mellan dessa två viktiga funktioner och varför samarbete sinsemellan är en grundläggande faktor för affärsframgång.

Vi kommer att prata om:

 • Vikten av en IT-strategi för HR

 • Åtkomsthantering och datasäkerhet

 • Påtagliga skillnader mellan skandinaviska länder

 • Effekten av COVID-19 på HR och IT

 • IT- och HR-partnerskapsprioriteringar för 2020 och framåt

 • Q & A

Se webinaret här


Smidig, snabb och effektiv implementering av HR-system - OPEN delar sin erfarenhet

Praktiskt exempel på hur en snabb och enkel implementering av HR-system kan gå till - Maria Kardborn, Chief People, Culture & Communication på OPEN delar sin erfarenhet.

Att digitalisera HR med dess processer och data kan bli ett omfattande och tidskrävande projekt. Men det kan också bli ett smidigt och effektivt sådant. Det är OPENs implementering av CatalystOne HR-system ett exempel på. 

Under detta webinar får du ta del av:

 • OPENs effektiva digitaliseringsresa från behovsanalys till implementering och värdeskapande resultat. 
 • Implementeringsprojekt 100% online: Hur fungerar det?
 • Olika behov - olika lösningar: hur ska man tänka? 
 • Tillvägagångssätt för mindre men komplexa organisationer 

Se webinaret här

WEBINAR_ Smidig, snabb och effektiv implementering av HR-system - OPEN delar sin erfarenhet-thumb

 


NO-covid-ond-webinar-some-img-1

 

Communication and Work Culture in the time of COVID-19

GreatPlaceToWork och CatalystOne inbjuder dig till ett webinar med fokus på kommunikation, arbetskultur och fjärrarbete i dessa ovanliga tider.

Våra presentatörer diskuterar ämnen såsom:

 • Hantering av intern kommunikation
 • Rusta dina anställda för framgång medan ni arbetar hemma
 • Öppenhet och förtroende - en dubbelriktad väg
 • Att sätta och möta förväntningar
 • Motivation och medarbetarengagemang
 • Varför företagskultur är viktigare än någonsin

Detta webinar är på engelska.

Se webinaret här


Därför är digitaliseringprojekt för HR lika mycket en fråga för IT!

Att digitalisera HR- och ledningsprocesser skapar fördelar som sträcker sig långt förbi HR. En investering i ett HR-system bör därför ses som ett strategiskt hjälpverktyg för hela verksamheten. Att samarbeta över funktionerna vid ett sådant digitaliseringsprojekt är därför en god idé som kan bringa många fördelar i sig. Hur då? 

Under detta webinar delas värdefulla tips inför upphandling av ett HR-system för att säkra full datakontroll, effektiva processflöden och optimerat systemlandskap - till fördel för hela verksamheten, med särskilt fokus på HR och IT. 

Se webinaret här.

Webinar-version-11-12-sthlm


SV-featured-ondemand-webinar

 

Så får du förändring att fästa i organisationen

On-demand webinar på det för många aktuella temat; Förändringsprojekt.

Införande av avancerade digitala verktyg ligger idag på bordet hos de flesta organisationer och allt fler HR-funktioner är mitt uppe i digitaliseringsprojekt, eller också står inför denna typ av förändringsresa. 

Detta webinar handlar mindre om vinsterna med själva tekniken, men desto mer om den viktiga relationen mellan maskin och människa – vad som krävs för att övergången från manuella till automatiserade processer ska gå så smidigt som möjligt, och att de system som ska tas i bruk uppnår den effekt som föräntas. 

Se webinaret här


Moderna metoder för att motivera och engagera medarbetare

Synen på hur vi bäst motiverar och engagerar medarbetare för höga resultat har ändrats mycket bara under de senaste åren. Det traditionella sättet att driva Performance Management, vilket många företag fortfarande använder, kan rent utav vara kontraproduktivt. Fler och fler företag väljer idag att bl.a. ta bort bedömningsskalan för prestationsmätning och istället lägga fokus på kontinuerlig uppföljning.

I detta webinar ser vi både på det traditionella sättet och varför det kan vara kontraproduktivt och fördjupar oss m.h.a. case study i det som CatalystOne kallar för ”Continuous Performance Management” där vikten läggs på feedback, kontinuerliga samtal och fokus på personlig utveckling. 

Se webinaret här

Moderna metoder för att motivera och engagera medarbetare-thumb

 


EmailBanner-Signicat-Webinar-wf

 

Fördelarna med att digitalisera rekrytering, onboarding och offboarding

OnDemand webinar: Fördelarna med att digitalisera rekrytering, onboarding och offboarding

Att digitalisering av dokument och processer ger vinster i form av tidsbesparing, ökad effektivitet, säkerhet, kostnadsreduktion och ökad kvalitet är välkänt.

I detta webinar, som genomförs med vår partner på e-signatur, Signicat, kommer vi att granska fördelarna med digitaliserad rekrytering, onboarding och offboarding och länka dem till en enhetlig process. 

Detta webinar är på engelska.

Se webinaret här


Ladda ner gratis e-böcker!

Vi har skrivit en serie e-böcker som hjälper dig på din digitaliseringsresa. Ladda ner dem idag och kom igång!

Guide till den moderna HR-avdelningen

Guide till den moderna HR-avdelningen

Denna e-bok adresserar de dagliga utmaningarna som du står inför som HR-chef och hur HR-processer kan bli effektivare.


Guide till Performance Management

Guide till Performance Management

Begreppet Performance Management förknippas ofta med rädsla och ängslan hos medarbetare och väcker motvilja hos chefer. Men nu omfamnar många chefer Performance Management på ett helt annat sätt.

Guide till <br>HR-masterdata

Guide till
HR-masterdata

Vad är egentligen masterdata? Och varför anses det vara en av de viktigaste elementen i en modern digital HR-funktion? Vår gratis e-bok kommer att svara på denna fråga och många fler.

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Det digitala HR-systemets fördelar före, under och efter anställningen för HR-personal, linjechefer och medarbetare.

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Denna e-bok behandlar de många aspekterna av att välja ett nytt HR-system, från vad du bör fråga potentiella leverantörer till vilken funktionalitet du behöver.