On-Demand Webinar
Därför är digitaliseringprojekt för HR
lika mycket en fråga för IT!

Värdefulla tips till HR och IT inför upphandling av ett omfattande HR-system, för att säkra full datakontroll, effektiva processflöden och optimerat systemlandskap – till fördel för både HR och IT. 

On-demand webinar: Därför är digitaliseringprojekt för HR lika mycket en fråga för IT!

Att se på våra funktionsavdelningar som isolerade öar fungerar ganska dåligt i våra alltmer digitaliserade organisationer, inte minst med hänsyn till de digitala verktyg som tas i bruk. Att exempelvis digitalisera HR- och ledningsprocesser betyder inte påverkan eller nytta enbart för funktionen HR. En investering i HR-system bör snarare ses som ett strategiskt hjälpverktyg till nytta för hela verksamheten. Att med samma system nyttja fördelarna av en central hantering av HR-masterdata påverkar i sin tur IT som ansvarar för systemförvaltningen. Det finns betydande beröringspunkter som gör att HR och IT bör samarbeta vid inköp av ett system för digitaliserade HR-processer och masterdata.

Under detta on-demand webinarium delas värdefulla tips inför upphandling av ett omfattande HR-system för att säkra full datakontroll, effektiva processflöden och optimerat systemlandskap – till fördel för både HR och IT.

Webinarets föredragshållare:

jonas belfrage prasinum

Jonas Belfrage, Prasinum

Jonas har lång erfarenhet av IT, både som IT-hantverkare och som ledare av IT-funktioner som varit affärskritiska för de företag han verkat i. Han har rört sig från systemintegratör till lösningsarkitekt till CIO och befunnit sig på leverantörssidan såväl som kundsidan av stora implementationsprojekt. Sedan 2017 arbetar han som konsult med IT, verksamhetsutveckling och affärsutveckling i fokus – en roll där han gärna delar med sig av de erfarenheter och insikter han samlat på sig.

 

Markus

Markus Ekestam, CatalystOne 

Markus är försäljningsansvarig på CatalystOne och har under 6 års tid följt flera hundra företags HR-systemresa; från den första funderingen på att skaffa system, via utvärderingsprocesser ur både HR- och IT-perspektiv till implementeringsprojekt och efter Go-live. Dessa erfarenheter har lett till många viktiga slutsatser, bl.a. vilken avgörande skillnad ett gott samarbete mellan HR och IT har för ett lyckat resultat, samt hur ett sådant samarbete enklast kommer till stånd.

 

Fyll i formuläret till höger och få tillgång till webinaret, att se på närhelst du önskar!

 

Ladda ner gratis e-böcker!

Vi har skrivit en serie e-böcker som hjälper dig på din digitaliseringsresa. Ladda ner dem idag och kom igång!

Guide till den moderna HR-avdelningen

Guide till den moderna HR-avdelningen

Denna e-bok adresserar de dagliga utmaningarna som du står inför som HR-chef och hur HR-processer kan bli effektivare.


Guide till Performance Management

Guide till Performance Management

Begreppet Performance Management förknippas ofta med rädsla och ängslan hos medarbetare och väcker motvilja hos chefer. Men nu omfamnar många chefer Performance Management på ett helt annat sätt.

Guide till <br>HR-masterdata

Guide till
HR-masterdata

Vad är egentligen masterdata? Och varför anses det vara en av de viktigaste elementen i en modern digital HR-funktion? Vår gratis e-bok kommer att svara på denna fråga och många fler.

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Den digitala medarbetar-cykeln: rekrytering - onboarding - offboarding

Det digitala HR-systemets fördelar före, under och efter anställningen för HR-personal, linjechefer och medarbetare.

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Köpguide till HR-system för nordiska företag

Denna e-bok behandlar de många aspekterna av att välja ett nytt HR-system, från vad du bör fråga potentiella leverantörer till vilken funktionalitet du behöver.

Vilka är CatalystOne?

CatalystOne Solutions är en av de ledande leverantörerna av HR-system i Norden, med över 15 års erfarenhet och kontor i Sverige, Norge, Danmark samt Indien.

Vår breda och skalbara HCM-systemsvit är till för de verksamheter som önskar arbeta modernt och strategiskt med sina HR- och ledarskapsprocesser. Systemet stödjer: Master Data, Performance Management, Talent Management, Learning Management och mycket mer.

Önskar du lära mer om oss kan du göra det här: 

module background