Moderna metoder för att motivera och engagera medarbetare

Ta del av den uppskattade presentationen från Personal & Chef 2019 i detta inspelade webinar.

Inspelat Webinar: Moderna metoder för att motivera och engagera medarbetare

Synen på hur vi bäst motiverar och engagerar medarbetare för höga resultat har ändrats mycket bara under de senaste åren. Det traditionella sättet att driva Performance Management, vilket många företag fortfarande använder, kan rent utav vara kontraproduktivt. Fler och fler företag väljer idag att bl.a. ta bort bedömningsskalan för prestationsmätning och istället lägga fokus på kontinuerlig uppföljning.

I detta webinar ser vi både på det traditionella sättet och varför det kan vara kontraproduktivt och fördjupar oss m.h.a. case study i det som CatalystOne kallar för ”Continuous Performance Management” där vikten läggs på feedback, kontinuerliga samtal och fokus på personlig utveckling. 

Talare: Camilla Hydén Karlsson, VP People & Culture, CatalystOne Solutions AB. 

Camilla-Hyden-Karlsson

Camilla Hydén Karlsson är en affärsinriktad People & Culture ledare, föredragshållare och moderator. Hon brinner för att arbeta med- och nära människan och med att utveckla en framgångsrik företagskultur. Hon har närmare 15 års erfarenhet av att jobba med strategisk HR i ledande befattningar i stora som små internationella bolag. Hon har också arbetat som konsult inom organisationsutveckling med fokus på ledarutveckling, kulturträning, förändringsledning och coachande av ledare och grupper.