Organisation & Culture

Work Balance

Undersökningen Work Balance ger dig svar på om organisationen och medarbetarna är i balans vad gäller arbetsbelastningen. Undersökningen fokuserar på två frågor: om medarbetarna upplever att de har tillräckligt med tid till att utföra det som förväntas av dem samt om de upplever att de har tillräckligt med utmaningar på jobbet. Rapporter och diagram hjälper dig att identifiera medarbetare och avdelningar som har utmaningar, och bidrar aktivt till att lösa dem.

HubSpot Video

 

En barometer för ditt företag

Alla vet att det är viktigt att ha en balans mellan jobb och fritid, men hur vet man om medarbetarna har en bra balans på jobbet? När medarbetare har för mycket eller för lite att göra går det ut över kvaliteten och de känner sig missnöjda och mindre engagerade. Work Balance-undersökningen ger ledningen och HR-avdelningen svar på hur det står till med den allmänna arbetsfördelningen och vilka medarbetare, team eller avdelningar som antingen har utmaningar med att hinna med sina arbetsuppgifter, eller har för lite att göra.

barometer
work-balance-2

En viktig del i den stora bilden

Beroende på organisationens behov kan Work Balance-undersökningen genomföras varje vecka, månad eller kvartalsvis. I motsats till andra medarbetarundersökningar innehåller Work Balance endast två frågor och den är inte anonym, vilket gör det mycket lättare att agera efter resultaten. HR-avdelningen får en bra bild över det allmänna läget i organisationen och cheferna kan fokusera på sina egna avdelningar och medarbetare. Rapporter och trender över tid ger dig det underlag du behöver för att bedöma arbetsbelastningen på individuella avdelningar och även i hela organisationen.

En arbetsstyrka i balans = nöjda kunder

Studier visar att det finns ett direkt samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. Med andra ord är det bra för affärerna att ta reda på vad medarbetarna behöver för att förbli tillfreds och lojala. Andra fördelar är att personalomsättningen minskar, att företagets rykte som arbetsgivare förbättras och att medarbetarna blir ”ambassadörer” för företaget.

Att skapa en bra balans i organisationen lönar sig. Medarbetarna mår bättre och blir mer engagerade – vilket i sin tur leder till nöjda och lojala kunder.

work-balance

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Gör som 100 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

Kristin-Setevik-bb

“Vi har nu ett integrerat IT-verktyg som hjälper oss att förbättra hur vi strukturerar lednings- och personalutveckling samt feedback är en viktig del av vår kultur.”

– Kristin Sætevik, Director Organizational Development and Communications, FINN

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vår Work Balance modul - eller andra delar av vår HR-lösning - kan hjälpa dig att förbättra medarbetarnas engagemang.