Parent Page IconOrganisation & Culture

Employee Listening

Börja lyssna på hur dina medarbetare mår med en serie regelbundna pulsundersökningar. Detta ger dina chefer verktyget de behöver för att få insikt i organisationens hälsa och åsikter, att identifiera problem och styrkor samt få en ökad förståelse för medarbetarupplevelsen.

employee-listening-co-populum

Tillsammans tar vi fram det bästa hos dina medarbetare

CatalystOne har ingått samarbete med Populum för att ge dig en integrerad lösning för Employee Listening, som tar fram det bästa ur varje team med det innovativa insikts- och undersökningsverktyget. Med Employee Listening kan chefer använda insikter från medarbetarundersökningar för att vidta åtgärder eller starta en dialog. På så sätt säkerställs också att varje teammedlem är engagerad och trivs.

En undersökning tar bara några minuter, men resultaten kan ha en långvarig inverkan. 


Flexibel frekvens

Oavsett vilken frekvens som är idealisk för din organisation, kan Populum konfigureras för att skicka ut undersökningar månadsvis, kvartalsvis eller till och med årligen. Du bestämmer om du vill ha flera mindre undersökningar eller större årliga undersökningar, eller till och med olika typer av undersökningar för att täcka flera behov.

Resultat i realtid

Du behöver inte sitta och vänta på resultatet av undersökningen. Med Employee Listening-lösningen från Populum får både dina medarbetare och chefer tillgång till resultaten direkt efter att undersökningen är klar – vilket säkerställer att resultaten är relevanta.

Rapporter och analyser

Populum genererar automatiserade, användarvänliga insikter som är lätta att tolka. Resultaten kan presenteras i en mängd olika former, både online och i PowerPoint.


Låt din masterdata komma till liv

Att ha högkvalitativ masterdata om dina anställda och din organisation är viktigt – men att kunna kombinera den datan med insikt i hur dina anställda mår är ännu mer värdefullt.

Men data på egen hand gör inte jobbet. Dina chefer behöver resultat svart på vitt för att kunna vidta åtgärder som säkerställer att deras team trivs och att de anställda känner sig sedda och hörda. Med Populum kan cheferna se trender och utveckling över tid, samt förmågan att benchmarka teamens resultat med resten av organisationen.

Kontakta oss idag och låt oss visa hur Employee Listening från Populum kan skaka liv i din masterdata.

Populum-Employee-listening

Minimalistisk eller detaljerad?

Oavsett om du vill ha korta och frekventa uppdateringar från dina team eller om du föredrar större årliga företagsundersökningar, så har vi lösningen. Du bestämmer själv hur ofta (månadsvis, kvartalsvis eller årligen) och hur många frågor du vill att de anställda ska svara på. Det innovativa och användarvänliga gränssnittet gör det snabbt och enkelt att skapa undersökningar på några minuter.

Integrerad med resten av ditt HR-system

Integrationen med ditt HR-system och dina masterdata säkerställer att all information om medarbetare är korrekt och uppdaterad. Dessutom sparar du tid genom att inte behöva ange e-postadresser eller ställa in organisationsstrukturen och enskilda teammedlemmar varje gång du vill skicka ut en enkät. Dessutom kommer alla organisatoriska förändringar automatiskt att återspeglas i Populum.

Intelligent lyssnande

Genom att använda maskininlärning och avancerad naturlig språkbehandling kan Populum analysera fritextkommentarerna och kategorisera feedbacken i olika teman. Detta gör att du kan se trendämnen eller återkommande teman i den skriftliga feedbacken, vilket skulle vara mycket tidskrävande att göra manuellt.


employee listening img 2

Håll dig uppdaterad trots geografiskt utspridda team

När dina chefer inte är fysiskt nära sitt team, antingen för att de jobbar hemifrån eller att teamet är baserade flera platser, kan det vara svårt att få en känsla av hur teamet mår – och om det finns behov av att diskutera något.

Men med Populum får medarbetarna antingen ett e-postmeddelande eller ett SMS för att påminna dem när det är dags att fylla i undersökningen. Och resultaten kommer att ge de insikter du normalt skulle få av att jobba nära ditt team.


Sanning genom anonymitet

För att få en förståelse för hur teamet mår är det viktigt att alla vet att de kan prata fritt och anonymt. Därför är alla svar 100% anonyma.

Minst 3 svar krävs för att generera ett teamresultat - och du kan välja en ännu strängare nivå för din organisation om du vill (t.ex. minst 5 svar).

Alla i teamet ska känna sig trygga att säga vad de tycker och samtidigt veta att deras åsikter ses som delar av hela teamet – vilket gör att chefen kan få bästa möjliga bild av lagets status.

Populum - phone high-res
module background