HR-system för:Transportsektorn

Transportsektorn står inför en mängd HR-relaterade utmaningar. Ett HR-system möjliggör strategiskt och proaktivt arbete som omvandlar utmaningar till möjligheter.

Personalbristen utmanar transportsektorn

De senaste åren har transportsektorn genomgått en omfattande digital utveckling. En naturlig följd av det är att personal med ny kompetens behövs. I en sektor där det redan råder personalbrist ställer det här allt högre krav på HR att arbeta strategiskt och proaktivt med både rekrytering och employee retention. Att lyckas rekrytera och sen behålla skickliga arbetare kan vara en utmaning, särskilt inom de yrken där det redan råder hög efterfrågan, såsom chaufförer, fordonstekniker eller tågförare.

Sektorn spelar en avgörande roll i världsekonomin och påverkar direkt vinsterna för många företag inom andra sektorer, som är beroende av att kunna transportera material och produkter. Förmågan att attrahera och behålla anställda blir därför särskilt viktig att ta itu med, inte bara för HR men även för företagsledningen.

CatalystOne är ett omfattande HR-system som stöder alla dina HR-funktioner, från Talent and Succession till Continuous Performance Management. Med en modulbaserad design kan våra lösningar kan kombineras och konfigureras efter behov, för att uppfylla kraven hos just din organisation. Om omständigheterna ändras kan du när som helst lägga till ytterligare moduler.

trucker

Engagera era anställda

Med digitala verktyg får du en kontinuerlig dialog mellan chefer och anställda - oavsett var de befinner sig. En löpande dialog hjälper chefer att bättre förstå de utmaningar som påverkar deras team medan medarbetarna känner ökad nöjdhet och engagemang. Analyser och insikter om medarbetarna kan sedan kan användas till att förbättra arbetsmiljön.

Läs mer

workers

Ökad produktivitet

Ökat engagemang innebär också ökad produktivitet. Med kompetensöversikt, kompetensgapsanalyser och tydliga utvecklingsmöjligheter ökar inte bara lojaliteten utan även de anställdas möjlighet att uppnå sin fulla potential, vilket såklart är till stort värde för hela verksamheten. Medarbetare som har möjlighet att utvecklas bidrar till ökad produktivitet och positiv företagskultur.

Läs mer

HR-Automation-transport

Minska HR:s arbetsbelastning

Att automatisera manuella uppgifter som HR arbetar med dagligen frigör tid att arbeta med långsiktiga strategiska mål. Med masterdata på plats får HR värdefulla insikter genom kraftfulla analyser och kan förse hela verksamheten med beslutsfattande underlag som aldrig förr. Med automatiserade arbetsflöden säkerställs att berörda parter hålls uppdaterade med uppgifter och ansvar, som automatiskt följs upp av systemet.

Läs mer


gearbulk_logo_hr
vy_logo_hr
Maersk


Läs mer om våra moduler

co-icon-product-core_hr-blue Core HR
co-icon-product-continuous_performance-blue Continuous Performance
co-icon-product-compentence_and_learing-blue Competence & Learning
co-icon-product-talent_and_succession-blue Talent & Succession
co-icon-product-organisation_and_culture-blue Organisation & Culture
co-icon-product-recruitment-blue Recruitment

 

 


cta ebok transport

Guide till den moderna HR-avdelningen

I vår kostnadsfria e-bok fokuserar vi på hur HR-processer kan göras mer effektiva, vilka fördelar som kan uppnås genom att frigöra tid från administrativa uppgifter och hur du kan arbeta mer strategiskt. 

Boka en demo

Vill du se mer av CatalystOne och hur vår lösning kan stödja ditt företag?

Vi har bred erfarenhet av att stötta företag i transportsektorn på deras digitaliseringresa, våra erfarna konsulter berättar gärna mer!

2
module background