Trender i transportsektorn: Hur ett HR-system kan öka affärsvärdet

 

trender-i-transportsektorn

Transportsektorn står inför en mängd HR-relaterade utmaningar, allt från att rekrytera och behålla medarbetare till att säkerställa anställdas säkerhet samt deras efterlevnad av diverse regleringar eller certifieringar. Genom att implementera ett heltäckande HR-system blir det enklare för företagen att strategiskt hantera dessa utmaningar och samtidigt öka affärsvärdet tack vare investeringen. I det här blogginlägget går vi igenom de största HR-utmaningarna inom transportsektorn, de senaste trenderna samt hur ett heltäckande HCM-system kan hjälpa företag att övervinna dessa och förbättra verksamhetens resultat.

Rekrytering blir allt svårare

Allt eftersom transportsektorn fortsätter att växa och utvecklas blir de HR-relaterade utmaningarna allt mer komplexa. Att lyckas rekrytera och sen behålla skickliga arbetare kan vara en utmaning, särskilt inom de yrken där det redan råder hög efterfrågan, såsom chaufförer eller tågförare. Några av orsakerna bakom detta är bland annat svårigheten att balansera arbetsliv och fritid, tung arbetsbelastning och arbetsrelaterade skador - där transportsektorn ligger högre än genomsnittet. Frekvensen av arbetare som byter bransch helt har ökat markant de senaste åren, troligtvis på grund av en oattraktiv arbetsmiljö. Ett annat problem är också att allt färre unga väljer att utbilda sig inom dessa yrken, troligtvis då det inte anses vara attraktiva arbetsplatser. 

För att hantera denna typ av utmaningar är det viktigt att HR, tillsammans med ledningsgruppen, sätter strategier för hur man ska skapa en positiv och stödjande arbetskultur som främjar engagemang och i förlängningen behållning av anställda. Det kan bland annat vara insatser i stil med att man erbjuder utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, tänker nytt kring bemanning för att kunna tillhandahålla flexibla arbetsarrangemang och andra förmåner som stöder en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Genom att använda sig av HR masterdata finns det goda möjligheter att analysera och samla insikter om medarbetarna, som sedan kan användas till att förbättra exempelvis arbetsmiljön. 

Genom att arbeta datadrivet i processen med att ta fram rekryterings- och behållningsstrategier samt dra nytta av tekniken för att förenkla HR-processer såsom hantering av anställningsregister och förmåner, får HR en möjlighet att vara en strategisk partner i ledningsgruppen. Företag i transportsektorn som digitaliserar sina HR-processerna får dessutom en fördel mot konkurrenterna, inte bara när det gäller de anställdas upplevelse men också genom möjligheten att fatta välgrundade beslut. Genom att ta ut rapporter och analysera informationen kan man i högre grad ta beslut som bygger på konkreta data och inte bara baserat på magkänslan. Besluten som tas hjälper sen till att forma och utveckla verksamhetens HR-insatser i enlighet med företagets övergripande mål, vilket i sin tur gör en affärsmässig skillnad som skapar värde för hela verksamheten. 

Ökat fokus på utbildning och karriärutveckling  

Ett annat viktigt område, som kan vara en utmaning för HR att skaffa sig översikt över, är medarbetarnas utbildning och utveckling. Att säkerställa att alla anställda har relevanta kurser, certifikat och utbildningar för att utföra sina jobb på ett säkert och effektivt sätt är av yttersta vikt i transportsektorn. Det kan exempelvis handla om att ha översikt över vilka anställda som behöver gå kurs i hantering av specialgods, SSG-utbildning, vilken körkortstyp de har etc. Det är inte ovanligt att den här typen av information hanteras i diverse dokument, i värsta fall sparade på en persons dator.  

I ett digitalt HR-system är det enkelt att få översikt över nuläget, lika enkelt är det också att sätta notiser så att berörda personer får en påminnelse i god tid när det är dags att förnya en utbildning.  

Det behöver heller inte bara röra sig om nödvändig utbildning av personal, här finns det potential att erbjuda vidareutbildning och andra utvecklingsmöjligheter för att främja medarbetarnas engagemang och retention. 

Vi vet att kompetensbristen i transportsektorn är ett faktum, enligt en undersökning genomförd av Manpower, har tre av fyra svenska företag svårt att hitta rätt kompetens. Det finns i dag en stor skillnad mellan arbetskraftens kompetenser och arbetsgivarnas behov. För att kunna möta behoven, på både kort och lång sikt, måste företag satsa på att ge sina medarbetare möjlighet att vidareutveckla sina kompetenser. 

Vikten av en digitaliserad HR-avdelning 

Det är viktigt att företag i branschen vågar investera i att bygga en stark HR-avdelning som kan ligga i framkant när det gäller de senaste HR-trenderna och nyttja de verktyg som finns. HR-avdelningen bör idag vara en strategisk partner som hjälper företaget att uppnå sina mål och sin tillväxt. För att det här ska ske behöver man strategiskt börja arbeta för att främja mångfald och inkludering i arbetsstyrkan, utnyttja teknik för att effektivisera HR-processer och lägga större vikt vid medarbetarnas engagemang och retention. 

Ett väl fungerande HCM-system möjliggör och underlättar för HR att möta branschens utmaningar. Med en digitaliserad HR-avdelningen lägger man också grunden för att kunna fokusera på viktiga områden som i sin tur ligger till grund för att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö för de anställda och som stödjer tillväxt och framgång för företaget. 

Läs mer om HR-system för företag i transportsektorn här. 

Anni Parent

Anni Parent, 28 februari 2023

Anni Parent jobbar som Account Based Marketing specialist på CatalystOne. Annis karriär har varit en spännande resa inom pedagogik, e-commerce och digital marknadsföring. Efter att ha studerat affärsutveckling har hon på senare år arbetat med att skapa innehåll och digital marknadsföring på företag inom B2B SaaS. Anni försöker hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och teknologierna för att hjälpa företag att utvecklas och nå sina mål.

Få månatliga uppdateringar från bloggen!