HR-system för offentlig sektor

Strategisk HR och hur ett HR-system skapar mervärde för hela organisationen

Effektivisera HR med CatalystOnes HR-system för offentlig sektor

För att säkerställa utveckling i en allt mer digitaliserad tid är det viktigt för offentliga organisationer att modernisera sin HR-hantering för att möta dagens krav. CaralystOnes HR-system fokuserar på strategisk hantering av HR-masterdata för att optimera arbetsflöden och processer. Med vår lösning är det enkelt och tryggt att samla in och automatisera viktig personalinformation, vilket sparar tid och resurser samtidigt som ni säkerställer korrekt uppföljning och efterlevnad av lagar och regler.

Ta steget mot en mer effektiv HR-hantering och uppnå en smidigare och mer strategiskt inriktad verksamhet.

CatalystOne är en komplett Human Capital Management lösning anpassad för medelstora och stora organisationer. Vår HR-lösning ger en trygg plattform från vilken er HR-avdelning - tillsammans med ledningen - kan växa och utveckla er organisation genom digitalisering av era HR- och ledningsprocesser.

Vi har mer än 15 års erfarenhet och bland våra kunder finns några av de mest välkända företagen i Norden. 2018, 2020 och 2023 utsågs vi till vinnare av "Årets HR-systemprojekt", ett pris som delas ut av HerbertNathan & Co.

Svenska_Spel_tvaradig_RGB

Svenska Spel och vägen mot Sveriges bästa digitala medarbetarupplevelse

Vad krävs egentligen för att skapa Sveriges bästa digitala medarbetarupplevelse? För Svenska Spel var svaret enkelt: ett genomtänkt, intuitivt och modernt systemlandskap med välfungerande integrationer där det är lätt att göra rätt — och pålitliga samarbetspartners att utvecklas vidare med. Båda delar fann de i partnerskapet med CatalystOne.


Kungliga Operan
Telge
IVL Svenska Miljöinstitutet
Mälarenergi
Helse- og omsorgsdepartementet
Havforskningsinstituttet

Upphandla HR-system genom LOU: Vägen till framgång genom dialog

LOU HR-system lagbok

Att upphandla ett HR-system är en viktig och strategisk process för många offentliga organisationer. Dels blir systemet en central del i IT-landskapet, dels kommer det att användas i någon mån av alla anställda. Att upphandla ett HR-system, eller egentligen vilket IT-system som helst, kan vara en komplex process. Det är viktigt att säkerställa att man väljer det bästa systemet för organisationens behov samtidigt som man skapar möjligheter för en sund marknadsrelation.

Läs mer här

Nya Data Privacy Framework och HR-system: Allt du behöver veta

Data privacy framework

Det är ju ingen nyhet att vi lever i en värld där tekniken frodas och utvecklas i en snabbare takt än vad många av oss hinner med att lära sig. Dataskydd och personlig integritet är därmed också viktigare än någonsin för dig som jobbar inom HR, därför ska vi nu ta ett dyk ner i den betydande utvecklingen som skett under 2023. Ett av de senaste och mest betydelsefulla besluten kommer från EU-kommissionen och påverkar hur personuppgifter överförs till USA, det kallas för EU-U.S Data Privacy Framework.

Läs mer här

Tips inför upphandling av HR-system inom offentlig sektor

upphandling hr-system

HR-chefer som är verksamma inom offentlig sektor kan nog känna igen sig i att det ofta är en lång och krävande process att upphandla ett nytt IT-system, så även när det rör sig om ett HR-system. Upphandling inom det offentliga är mer regelstyrt än i den privata sektorn, detta då den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU). Det kan upplevas utmanande att ta sig igenom hela processen från kartläggning av behov till en färdig upphandling.

Läs mer här
300k+
Användare
200+
Anställda
99%
Supportbetyg
200+
Kunder

Systemintegration för bättre data

Den moderna arbetsplatsens komplexitet kräver en smidig hantering av medarbetardata över olika system, såsom lön, IT och rekrytering. Att ha medarbetardata spridd över olika system kan snabbt leda tillfelaktig information och säkerhetsrisker. Lösningen ligger i att centralisera HR-data i en masterdata-lösning, vilket skapar en enda källa till korrekt och pålitlig information om alla medarbetare.

Med ett centraliserat system för HR masterdata förbättras kvaliteten på medarbetardatan avsevärt. Integrationen mellan olika IT-system, såsom löne-, rekryterings- och tidsregistreringssystem, underlättas av flexibla API:er. Det ger IT-avdelningen en klar översikt över programvarulicensbehovet samt möjlighet att skräddarsy integrationer enligt affärsbehov.

Integrations-Illustration
HR Data and Document Management

HR Data och dokumenthantering

Med ett HR-system kan er organisation effektivt efterleva GDPR-krav och riktlinjer för datalagring, dokumentation, radering och export av HR-data. Genom att samla alla viktiga HR-dokument på en säker och centraliserad plattform minskar ni tidsåtgången för att söka information.

Vid en GDPR-revision kommer systemet automatiskt att tillhandahålla alla nödvändiga rapporter som beskriver vilka HR-data som lagras och varför. Data i CatalystOnes HR-system lagras alltid helt enligt gällande GDPR-krav.

En partner att lita på

"På CatalystOne förstår vi att valet av HR-system först och främst är en fråga om förtroende. Letar du efter en långsiktig partner som förstår dig och bryr sig om din framgång? I så fall kan jag meddela att du har kommit till rätt ställe."

- Avtar S. Jasser, CEO.
CatalystOne Solutions

Avtar_Jasser-CatalystOne-CEO
module background