Vad är AI en förkortning för?

glossary_se_ai_574183420

AI är en förkortning för artificiell intelligens eller artificial intelligence på engelska. Begreppet AI används för att beskriva maskiners förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet, alltså något som påminner om mänsklig intelligens. Några av de vanligaste exemplen på AI i vår vardag är exempelvis Apples assistent Siri eller Googles sökresultat; varje unik användare får ett resultat skräddarsytt baserat på vad Google tror att du letar efter. Så två personer som söker efter samma sak kan få olika resultat.

Man brukar göra skillnad på AI som lär sig utifrån större mängder kategoriserade data – det vill säga där människan på något sätt haft ett finger med i spelet – och AI som lär sig att identifiera mönster helt på egen hand. Det första kallas "supervised learning" och det andra "unsupervised learning".


New call-to-action

HR-begrepp och förkortning - Detta är vår HR-ordbok

Enten du jobbar med HR och vill ha uppfriskning på din kunskap, eller om du bara är nyfiken på att bli känd med HR-terminologi, så är denna ordboken för deg.